norabhodt mars 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forelesing 3, fredag den 11. januar gikk vi igjennom mye
spennende, blant annet gikk vi igjennom hva en algoritme er. Derfor fikk vi i
oppgave, der vi skulle definere kort hva det betyr.
Kort fortalt er en algoritme en oppskrift på å løse et problem. Det er også en
presis måte å gi instruksjoner til en data maskin på.

En algoritme kan være alt fra maskiner som
undersøker feks blodet ditt eller nettsider som kommer med film og –
bokanbefalinger, til at man selv bruker algoritmer for å lage musikk. Et
eksempel på dette kan være Spotify. Spotify har algoritmer som finner ut hva
slags musikk du hører på.

Nærmere er en algoritme et begrep som brukes på
flere måter eller mer presist. For nesten alt i vår hverdag er påvirket av
algoritmer, selv om man kanskje ikke tenker noe over at det er algoritmer.

Et siste eksempel
er å gå til skolen, det kan faktisk være to former for algoritme. For når du
går til skolen, så velger du en retning (den du alltid pleier å ta) også tar du
et skritt, så velger du retning du skal og tar et skritt til, og dette
repeterer du til du kommer frem.

I forelesingen den 11.januar kom Arne krokan over
en ”challenge” som facebook har begynt med er ”10 years challenge”.
Utfordringen er at en person skal legge ved et bilde av seg selv for 10 år
siden og et bilde av deg selv fra idag.

Markedsførerne kan bruke det til å kjenne igjen hvor du befinner deg, i forhold til hvilken dagligvarehandel du benytter deg eller hva slags produkter du plukker med deg. Det kan også brukes til effekter av reklame, som hvordan reagerer kunder på reklamer. De kan også finne ut av hvilken sinnstilstand du befinner deg i, og dermed sender ut reklamer ut i fra ditt humør på det rette tidspunktet.

Nedenfor legger jeg til en video der Esten Høland Leonardsen snakker om algoritmer (dumme maskiner, smarte algoritmer).
Se gjerne videoen for en litt dypere forståelse.

https://www.nrk.no/video/PS*310446