IrisEidee January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det finnes mange varianter og definisjoner på hva en forretningsmodell er, men ifølge Peter Drucker er definisjonen på en god forretningsmodell en modell som gir deg svaret på «hvem som er kunden» og «hva verdsetter kunden». Margretta (2002) har i etterkant bygget videre på Drucker sin definisjon og mener en forretningsmodell gir svar på, «hvem er kunden», «hva representerer verdi for kunden», «hvordan kan vi tjene penger på bransjen?» og «hva er de viktigste kostnadsdriverne for å levere verdi til kunden» .

En av grunnene til at det i dag ikke finnes en satt definisjon på hva en forretningsmodell er, kan være at man har ulikt utgangspunkt. Det er for eksempel forskjell på en forretningsmodell til et entreprenørselskap innenfor markedsføring kontra en teknologiorganisasjon. En viktig retning som jeg mener bør inngå i alle forretningsmodeller er å se aktivitetene i bedriften i et verdiperspektiv.

Business Model Canvas
En forretningsmodell som er tatt mye i bruk kalles Business Model Canvas, blant annet blir denne modellen brukt av internasjonale selskaper som NASA og SAP, men også i Norge av Innovasjon Norge og SIVA. Business Model Canvas er utviklet av Osterwalder og Pigneu og består av 9 hovedkomponenter:

  • Verdiløfte – hva er det du tilbyr? Og hvilke problem er det produktet/tjenesten skal løse for kunden?
  • Kunderelasjon – hvilke forhold skal man etablere til ulike kunder? For eksempel: selvbetjening, personlig assistanse osv
  • Kanaler – hvor skal du nå kundene? Web, i butikk eller på mobil?
  • Kundesegmentene – hvem skal du verdi for? Og hvem er dine viktigste kunder?
  • Samarbeidspartnere – det totale nettverket av leverandører og partnere som gjør at forretningsmodellen faktisk fungerer. Innenfor denne kategorien finnes det flere type samarbeidsforhold som for eksempel Joint ventures, allianser mellom ikke-konkurrenter eller forhold mellom selger og kjøper
  • Nøkkelaktiviteter – hva må du gjøre? Forretningsprosesser innenfor salg, produksjon, leveranse osv.
  • Ressurser – kan være fysiske, finansielle eller menneskelige ressurser
  • Inntektsstrøm – hvordan skal vi tjene penger på forretningen? Ulike pris til ulike kunder?
  • Kostnadsstruktur – utgiftene til bedriften

Jeg har laget et eksempel på hvordan Business Model Canvas ser ut i praksis ved å lage en forretningsmodell med en fiktiv bedrift som selger shampoo og balsam til skadet hår.

Hvorfor er det viktig med en forretningsmodell?
Det er viktig å ha en oversiktlig og klar forretningsmodell for å skape og avdekke verdi. Det er forretningsmodellen som gir fortjenesten fordi det er her vi finner, målgruppe, riktig pris og måter å kommunisere produktet/tjenesten på. Dersom man er et nyetablert firma kan en forretningsmodell være avgjørende for om du i det hele tatt «overlever». Grunnen til at Business Canvas Model har blitt en av de mest populære forretningsmodellene mener jeg er fordi det gir deg en helhetlig oversikt av hva som er viktig, og at man enkelt kan se hvordan ting henger sammen. Det er en forretningsmodell som skal fungere som dokumentasjon, men samtidig være en dynamisk plan som kan justeres i tråd med hvordan organisasjonen utvikler seg og hva som fungerer.