Leane Louise mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Inbound marketing gjør at bedrift kan vokse på en mer kostnadseffektiv måte. Det handler om å sette kunden i fokus og hjelpe dem gjennom kjøpsreisen på en mest effektiv måte, ifølge Tor Magnus Kolflaath, Grunder og daglig leder i inbound Group. 

Hva er egentlig Inbound marketing?

https://www.lyfemarketing.com/blog/marketing-strategies-for-small-businesses/

Inbound marketing er det omvendte av store reklamekampanjer på TV som treffer bredt og krever store investeringer. Inbound handler om å skape godt å relevant innhold at kundene selv oppsøker din nettside og blir interesserte og ønsker å kjøpe av deg. Inbound marketing er å markedsføre bedriften gjennom blogg, e-bøker, SEO, sosiale medier og annet innhold som tiltrekker kunder gjennom de ulike stegene i kjøpstrakten. Eksempler på markedsføringstakktikker som brukes kan være nettsider, google, blogg, sosiale medier, Content marketing, SEO, epost og nyhetsbrev. Før man setter i gang med inbpudn marketing må man avgjøre om hvor mye av jobben bedriften tenker å gjøre selv og hva man vil ha hjelp ting, altså skal man outsource? Mer om outcouringens fordeler og ulemper finner du her.

Inbound kan tilpasses til de fleste bedrifter. Inbound er en omfatttende prosess og en bedrift som selger et produkt som krever en del reasearch og overveielse før noen kjøper. Dermed egner Inbound seg som ofte best for bedrifter som selger litt dyrere pordukter eller tjenester, altså B2B bedrifter men også B2C-bedrifter kan ha godt nytte av inbounmd dersom produktene/tjenestene er av en viss verdi og kjøpsprosessen har en viss lengde. Nisjeprodukter passer også som hånd i hanske for inbound. Disse vil bare være interessante for et mindretall, så du vil heller investere i å nå spisst ut mot de riktige menneskene, fremfor å kaste et bredt nett.

Om du kjenner deg igjen i punktene under, betyr det at din bedrift kan ha mye å vinne på inbound-metodikken i følge Inboundgroup:

 • Bedriften har lengre salgsprosesser, alt fra én uke til ett år.
 • Produktene eller tjenestene som selges har en viss pris – det bør være en produktpris på minst et par tusen kroner.
 • Bedriften har klare mål om vekst.
 • Bedriften har et markedsbudsjett.
 • Det er en definert salgsprosess samt dyktige selgere.

Hvordan implementere Inbound?

For å få dette til må man få rede på hvem din idealkunde er (personas), hvor finner du de og hva er de opptatt av. Ved å lage personas av din målgruppe kan du tilby dem personalisert innhold som er tilpasser hele deres kjøpsprosess. Denne bearbeidingen gjøres av leads automatisk. 

Inbound marketing vokser svært rask som markedsføringsmetode over hele verden og årsaken til dette er fordi de løser mange av de utforingene som bedrifter har i dag:

 1. Vanskelig å måle effekten av markedsføring – med inbound marketing software kan man eklere måle effekten av markedsføringen. Du har full oversikt over hva et lead koster og hva en ny kunde koster og ikke minst kan du se hvilke markedsføringstiltak som fungerer og hvilke som ikke fungerer. 
 2. Vi må har flere leads for å vokse – Du må generere flere og mer kvalifiserte leads med inbound marketing. n MIT-rapport fra 2017 viser at bedrifter som satser på denne typen markedsføring i gjennomsnitt tredobler antallet leads i løpet av 12 måneder. 
 3. Cold calling i seg selv blir mindre effektivt – Selgere kan ringe kjøpsklare leads som er velinformerte og interesserte i bedriften din, fremfor tilfeldig utvalgte som ikke har tid til å høre på det du skal si.

Metoden bak Inbound marketing – 4 steg

Metodikken bak er en kombinasjon av Hubspot som software som gjør at du som leder kan raskt tilpasse strategien ved endrende behov for å sikre en god kundeopplevelse.

Figuren fra Inboundgroup viser hvordan man jobber med å tiltrekke, konvertere, selge og begeistre gjennom å spisse kommunikasjonen mot idealkunden gjennom hele kjøpsprosessen.

Steg 1) Tiltrekke – Dette steget handler om å tiltrekke seg fremmede databrukere, men ikke hvem som helst. Her er det viktig å tiltrekke seg idealkunden/personas. Ved å ha en beskrivelse på idelkunden vet du hva slags innhold du skal publisere. Du kan ta i bruk disse 3 hjelpemidlene:

 • Inholdsproduksjon – Dette er en veldig stor del av inbounmd marketing. Eksempel på dette er blogginnlegg eller fagartikler. Disse tiltrekker besøkene på nettsiden din og er en effektiv måte å oppnå synlighet, samtidig som di tilbyr besøkende interessante og relevante artikler.
 • Sosiale medier – En annen arena for innholddeling. Første steget her er å finne plattformen personasen tar i bruk og slik at innholdet du publiserer blir sett av de med interesse. I tilegne til å engasjere de skaper man også tilgitt. Her kan du betale for å bli mer synlig.
 • SEO – Når man skal kjøpe noe begynner kjøpsresien som oftest på Google. Dermed blir det ekstremt viktig med organisk synlighet – altså at du dukker opp i søkeresultatene deres med dine relevante og nyttige artikler.

Steg 2) Konvertere – Når du har begynt å få lesere og trafikk fra sosiale medier er neste steg å konvertere disse til leads. Leads er besøkende som har vist interesse for deg og det du tilbyr, ved for eksempel å lese blogginnlegg. Nøkkelen her e rå tilby besøkende et premiuminnhold som kan være alt fra gratis webinarer eller bøker. Poenget her e rat innholdet skal holde så høy kvalitet at de er villig til å gi noe tilbake til utbytte for å få adgang til informasjonen og det de gir i bytte er deres kontaktinformasjon. or en inbound-markedsfører er kontaktinformasjon valuta, da det først er nå man kan begynne å pleie forholdet direkte – ofte gjennom e-post.

Steg 3) Selge -Hvilke markedstiltak genererte flest leads til din nettside? Her gjelder det å «varme opp» leads slik at de er salgsklare i det du tilbyr dem å kjøpe produktet. Da kan du dermed fokusere din tid og energi på dem som allerede er interessert i produktene eller tjenestene du leverer. En samkjøring av salg og markedsføring blir ofte kaldt «smarketing» og er en metode som egner seg godt når du driver med inbound markedsføring.

Steg 4) Begeistre – Det å skape gode opplevelser for dine kunder er en viktig del av inbound strategien. Kundene har ofte høye forventinger og derfor er det ekstra viktig å gjøre det lille ekstra, også etter et salg. Dette fører til tillit mellom deg og kunden, mersalg og videre anbefalinger. Og er det en markedsføring metode som overgår alt annet er det kunder som anbefaler ditt produkt til sine venner og familie – også kalt Word of Mouth.

Men hva med outbound marketing?

Kort sagt er outbound marketing kjent som opppmerksomhetskrevende markedsføring. Det er markedsføring som ikke nødvendigvis fokuserer på dekke et behov som inbounmd. utbound i tradisjonelle kanaler som radio, TV, telefon el. Dette er selger-fokusert markedsføring hvor du som selger tar initiativ.

Kilder:

https://www.compedge.no/blogg/forskjellen-på-inbound-marketing-og-outbound-marketing

https://www.inboundgroup.com/no