hanneberg januar 22, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du noen gang surfet på nett for å handle noe? Elektronikk, klær, møbler, hva som helst? Og etter at du har surfet, har du noen gang merket at den mobiltelefonen du nettopp søkte på, “plutselig” dukket opp som annonse på Facebook-profilen din? Da har du vært utsatt for det som kalles algoritmer.

 

KORT FORTALT

En algoritme kan forklares som “en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller flere problemer” (Wikipedia). Det er med andre ord en form for en oppskrift på å løse noe.

Professor Steinar Thorvaldsen ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved UiT sier at det å følge en kakeoppskrift eller å gå til jobben faktisk også kan være to former for algoritmer (UiT). En benytter systematisk kunnskap, oppskriften eller veien til jobb, for å løse oppgaven.

Algoritmer er et matematisk begrep som er blitt brukt i flere år, men hvem skulle tro at algoritmer kunne gjøre det de gjør i dag?

 

DIGITALE ALGORITMER

Innen den digitale verden brukes algoritmer kontinuerlig. Handler man på nett kan det ofte dukke opp anbefalinger for deg, for eksempel på Netflix. Netflix samler sammen data på hva du har sett på, og setter sammen forslag på filmer og serier som kan passe for deg, basert på de seriene og filmene du har sett. Har du sett på en eller to filmer eller serier som noen andre har sett på, setter de sammen de dataene også for å skreddersy anbefalinger for deg.

Når man surfer på nett eller sjekker sosiale medier, fanger algoritmene opp et utvalg av tekst og innhold som finnes på sidene, og utvalget vises på skjermen din. Ifølge SNL er et datamaskinprogram en algoritme uttrykt i et programmeringsspråk. Algoritmen forteller steg for steg hvilken rekkefølge maskinen skal gå for å oppnå det ønskede resultatet. For at algoritmene skal kunne tilpasse seg oss på best mulig måte, må omfanget av data være tilgjengelig. Ved å analysere forbrukerens tidligere søk og atferd, vil algoritmene kunne være i stand til å lage gode anbefalinger for den enkelte.

 

ALGORITMER OG MARKEDSFØRING

Som nevnt finnes det uendelig mange algoritmer i vår hverdag. På digitale flater vil vi kunne utnytte algoritmene godt med nok data, og dette vil kunne være til fordel for både markedsførere og forbrukere.

For noen kan det virke skremmende med slik datainnsamling, og for mange kan man også føle seg overvåket. Til tross for følelsen av å bli overvåket, kan det som nevnt også føre med seg fordeler ved å samle inn slik data. Søkene våre blir mere effektive, og vi får lettere tilgang til det vi ønsker å finne. For markedsføreren kan disse dataene føre til færre kostnader og mer effektivt arbeid.

I markedsføringssammenheng kan algoritmer bli brukt for å spesialisere kampanjer mot det enkelte individet. I stedet for å bare spre kampanjer ut mot en befolkning i en spesifikk by, kan man gå dypere inn på hvilke personer man ønsker å nå ut til. På Facebook kan en bedrift vise kampanjer basert på alder, kjønn, hvor de bor, hvilke interesser de har og lignende. I dag kan vi i større grad velge riktig publikum vi ønsker å nå ut til enn før.

Algoritmer er som nevnt en del av vår hverdag, men algoritmer er ikke bare et verktøy for å kunne spesialisere seg på hvordan en skal markedsføre ut mot forbrukere eller hvordan en skal bake en kake. Algoritmer er i konstant utvikling, og det spekuleres i akkurat hvor mye algoritmer vil kunne påvirke vår fremtid. Forfatter Christopher Steiner har skrevet en bok om hvordan algoritmer tar over verden, og noen av hans tanker kan du høre her:

 

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Algoritme

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=424614&p_dim=88205

http://www.alialjboori.no/2018/01/16/algoritmer-hva-er-det-og-hvordan-fungerer-det/

https://www.youtube.com/watch?v=H_aLU-NOdHM