Mortensaether januar 11, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne forelesningen fikk vi i oppgave om å kort finne ut hva en algoritme er. En algoritme er på mange måter en samling av kode som har blitt gitt konkrete instruksjoner. De instruksjonene må bli gitt i en veldig spesifikk rekkefølge for at algoritmen skal i det hele tatt fungere, siden uansett hvor smart en datamaskin er trenger den noen som dikterer hva og hvordan den skal gjøre det.

Det er nesten som å sette opp et eget språk via koding, fordi algoritmen blir laget for å løse en unik oppgave. Et godt eksempel på dette er Facebook sin algoritme som heter Edgerank. Algoritmen ser på en simplisert måte slik ut.

sum_{mathrm{edges,}e} u_e w_e d_e

Igjen, dette er en veldig simpel framstilling av en komplisert algoritme, skulle jeg tatt med hele ville innlegget blitt veldig langt. Edgeranks funksjon var at den valgte ut basert på deg og dine venners interesser hva du fikk på newsfeeden din. Den ble senere erstattet av en ny type algoritme som er basert på maskinlæring som tar mer enn 100.000 faktorer inn i beregningen av hva som kommer opp på din feed. Denne type algoritme er den som kommer til å prege livene våre i årene framover, fordi det er den som kommer til å bli implementert inn i den nye teknologien.

Digital Etikk

Allerede finnes det selvkjørende biler og busser, selv om de ikke er avanserte nok til å kjøre selvstendig med passasjerer på motorveier så er teknologien godt igang. I denne bilen så sitter det en algoritme, som har blitt foret enorme mengder data om hvordan den skal kjøre og hvordan den skal reagere på omgivelsene mens det skjer. Det som kommer av dette er ikke bare en større komfort for bilisten, men også et etisk vanskelig dilemma for utvikleren av algoritmen. Fordi når en bilist må velge mellom to onder i en trafikkulykke, enten kræsje i et par med barnevogn, treffe en gammel dame eller kjøre ned en skråning for å skade seg selv istedet.

Det nye etiske dilemmaet er at bilens algoritme må velge i det ulykken skjer, og responsen er kodet inn på forhånd. I dette scenarioet finnes det også mange forskjellige responser, en undersøkelse ble sendt ut til forskjellige land om dette problemet, og basert på landets kulturelle/sosiale oppfatning var det mange forskjellige svar, ikke ett felles riktig.

Så hvordan løser man dette? Må man som fotgjenger i en viss alder føle seg mer utsatt for trafikkulykker eller er man en bilist som må forberede seg på at bilen ofrer deg? En av de mange utfordringene av det moderne samfunnet kommer til å ligge i det etiske rundt teknologien. Om det gjelder personvern eller kunstig intelligens blir utfordringen å menneskeliggjøre valgene en maskin skal ta. Personlig tenker jeg at det vil bli en vanskelig oppstart for denne type biler med ulykker. Men de største innovasjonene bygger på prøving og feiling og det er den type forskning som driver oss framover i det nye samfunnet.

Når klimavennlige biler med denne type algoritmer er det mest dominante kjøretøyet vil man kanskje ha muligheter til smarte løsninger, f.eks at bilene er til en viss grad knyttet til hverandre. Da kan alle biler på veien reagere og handle samtidig hvis en ulykke skulle oppstå og hemme skader som følge av ulykken. Men det blir en jobb for framtidens oppfinnere, eller snarere kodere. Framtiden kan ikke stoppes, men den kan ledes riktig og er det vi trenger for å kunne ta del i den på best mulig måte.