fridasundbye August 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da vi denne uken hadde første forelesning i kurset Forretningsetikk, holdt av Jakob Utgård, fikk vi beskjed om at vi i løpet av kurset vil lære om bærekraftige bedrifter. Selv om ordet bærekraftig ikke er et fremmedord, synes jeg ikke det sier seg selv hva en bærekraftig bedrift er. Handler det om at alle ansatte sykler til jobben? Er all energien bedriften bruker fra fornybare energikilder? Eller dreier det seg om at bedriften utvikler og selger bærekraftige løsninger?

Bilde fra Shutterstock.

Etter et kjapt Google-søk virker det ikke som om det finnes noen definisjon på hva en bærekraftig bedrift er, men bærekraftig utvikling derimot, finnes det mye stoff om. Bærekraftig utvikling defineres av FN som: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

For å sette denne begrepsforklaringen inn i bedriftkontekst laget jeg min egen definisjon;

Bærekraftige bedrifter er foretak som driver sin virksomhet på så måte at utviklingen og verdiskapningen imøtekommer forbrukeres behov i dag, men også med hensyn til fremtidige generasjoner av forbrukere og deres behov.

Etter jeg definerte begrepet, er det lettere å forstå hva bærekraftige bedrifter er, men jeg skjønte fortsatt ikke hvordan man blir en bærekraftig bedrift. Etter litt videre søk fant jeg DNB sin artikkel: Slik blir din bedrift bærekraftig på 1-2-3, som legger vekt på 3 aspekter bedrifter kan fokusere på for å bli bærekraftige. Disse innebærer;
1: Å starte med egen bedrift, redusere energiforbruk, bruk av fossile brennstoff og ha gode arbeidsforhold.
2: Still krav til dine viktigste produsenter og leverandører.
3: Gjør miljøengasjement synlig for kundene.

Selv om dette er gode og generelle retningslinjer, blir det litt tynt når det kommer fra en bedrift som scorer dårligs når Norsk Kundebarometer tester om kundene mener banken deres markerer seg angående bærekraft, men men.

Grønt Punkt Norge har en litt annen tilnærming til bærekraftige bedrifter, og mener man må gjennom 5 punkt for å bli mer bærekraftig;
1: Hvor er bedriften i dag når det kommer til bærekraft?
2: Vær åpen og transparent.
3. Involver de ansatte i prosessen.
4: Tenk grønnere gjennom innovasjon.
5. Hold deg oppdatert og evaluer hele tiden ditt bærekraftige arbeid.

Dette er også gode tips og absolutt noe alle bedrifter bør tenke på, men hvordan man faktisk kommer seg i gang med utviklingen til å bli en bærekraftig bedrift, virker ikke enkelt å finne svar på.

Er bedriftene egentlig i gang med denne utviklingen, eller er mangel på stoff rundt dette temaet et tegn på at det ikke er så stor interesse rundt å gjennomgå dette skiftet? Skremmes virksomhetene av at bærekraftige bedrifter dessverre må ta høyere priser for varer og tjenester, og at forbrukerne ikke er villige til å betale for dette (BI Marketing Magazine)?

Kanskje har bedriftene glemt at rundt 40% av alle bedrifter som eksisterer i dag, vil være overflødige kun om 10 år (Grønt Punkt Norge), eller at NHO i Næringslivets perspektivmelding 2018 peker på at vi nå står overfor klimautfordringer som krever felles løsninger og teknologiske nyvinninger. Jeg håper flere bedrifter satser på bærekraft enn det jeg tror, fordi selv om det kanskje er dårlig lønnsomhet i å være dyrere enn konkurrentene, er det vel ikke mindre lønnsomt enn å ikke eksistere i det hele tatt.

Kilder:

FN-Sambandet. Sist oppdatert: 15.04.2019. «Bærekraftig utvikling«. Hentet 21.08.2019 fra: https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

BI Marketing Magazine nr.1 2019. 26.06.2019. «Bærekraft og kunderelasjoner«. Hentet 22.08.2019 fra:
https://issuu.com/bi_business_school/docs/bi_marketing_magazine_nr._1-2019_1e8fd8f73b59ac

Grønt Punkt Norge. 02.06.2017. «Fem tips til en mer bærekraftig bedrift«. Hentet 24.08.2019 fra: https://www.grontpunkt.no/nyhet/fem-tips-til-en-mer-baerekraftig-bedrift/