sara.dahlmann februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Enkelt og kort forklart kan man si at en blokk-kjede er en type logg og loggen består rett og slett av flere blokker med informasjon. Informasjonen ligger i hovedsak på et sted men det sendes rundt til alle aktører som er involvert, og alle i kjeden har tilgang til all informasjonen samt alle aktørene får beskjed hvis det blir gjort noen endringer, eller om nye elementer blir presentert og lagt til. Og hvis det skal gjøres en endring må det godkjennes av alle parter før prosessen kan fortsette. Hvis man skal forklare dette litt mere på fagspråk så kan man si at en blokkkjede «En blokkjede eller blokk-kjede er en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene.» https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

Den opprinnelige bokkjeden kommer fra den elektroniske valutaen bitcoin og ble produsert i 2009. En blokk kjede er et verktøy man kan bruke som en digital, distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner altså kan brukes som «penger» slik som bitcoin. Bokkjede teknologien er noe vi kaller «den digitale transaksjonshovedboken» noe som refereres til som protokollen er det vi kaller selve fundamentet til bokkjede- teknologien. «På sitt mest basale kan man sammenligne blokkjede med ett enormt Excel-ark, der alle transaksjoner som noensinne har forekommet på den aktuelle kjeden er registrert og godkjent» https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

Kryptovaluta er i dag en markedsgigant som brukes globalt og er verdt flere hundre milliarder dollar. Selv om de fleste i dagens samfunn har tilgang til internett er det et fåtall av disse som har hørt om fenomenet kryptovalutta, Bitcoin, ICO-er, Blokkkjede og andre rekke begreper som nevnes ofte i media over hele verden. Og igjen er det et veldig begrenset antall med mennesker som har en dyp forståelse for denne revolusjonen innen desentralisert økonomi går ut på. 

Hva består egentlig kryptoveluta av? 

4 viktige komponenter

Det er så enkelt at uten en blokkjede hadde vi ikke hatt kryptovaluta, det er den digitale kjeder av blokker – hvis man tenker på det som byggeklosser med innhold som gjør det mulig å skape, utvinne og bruke desentraliserte penger i praksis. Og i denne blokkjeden er det slik, en lang rekke elektroniske informasjonsbiter som henger fast i hverandre. Denne blokken består av mange forskjellige ting og det trenger ikke bare bestå av transaksjonsopplysninger inne i en blokk. Fellesnevneren for kryptovalutablokker er at de inneholder informasjon om hvem som sendte, hvem som mottok og hvor mye som ble sendt.

Det som gjør disse transaksjonsopplysningene så revolusjonerende er at blokkene inneholder to nøkkler, eller hash-er, noe som fungerer som en type signaturer. Den ene hash-en tilhører den foregående blokken mens den andre tilhører den nye blokken. Eneste måten en kan legge blokken til er kjede er om det blir bekreftet av nodene på nettverket. For at blokkkjeden skal fungere er den avhegig av et nettverk, og dette nettverket sørger r for stabilitet og sikkerhet og er desentralisert noe som er en av grunnideen til kryptovaluta.  

Kilder
https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede
https://coinweb.no/hva-er-blockchain/