malinpedersen January 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjede er en utrolig avansert teknologi, og kan være vanskelig å forstå. Denne teknologien er kanskje den mest revolusjonerende teknologien vi har, og den vil mest sannsynlig komme til å bli mer brukt fremover. Du har kanskje hørt om kryptovalutaen Bitcoin? Teknologien bak Bitcoin kalles for en blokkjede. For tiden må de fleste bruke en tredjepart eller en mellommann når de skal utføre en transaksjon. Det kan være saksbehandlere, banker, forsikringsselskaper eller myndigheter. Det unike med en blokkjede er at tilliten blir desentralisert, slik at behovet for tredjeparten eller mellomleddet blir fjernet. Forbrukeren og leverandøren kan dermed koble seg sammen direkte.

https://pixabay.com/no/vectors/blockchain-cryptocurrency-nettverk-3277336/

Hvordan fungerer det?

En blokkjede kan kalles for en logg, journal, liste eller en
dagbok. Denne deles med et nettverk hvor alle nye endringer eller transaksjoner
må godkjennes av alle i nettverket. Om endringene godkjennes av alle partene,
kan prosessen fortsette. Dette er prosessen som utelater tredjeparten. Denne teknologien
kan fungere for omtrent alle typer transaksjoner.

Blokkjeden lagrer all informasjon og alle detaljer om hver endring eller transaksjon som blir utført mellom partene. I blokkjeden finnes det mange ulike blokker som er satt sammen til en blokkjede. Hver blokk inneholder data, et hash nummer, og hash nummeret til den forrige blokken. Hash nummeret kan sammenlignes med et fingeravtrykk, det er unikt og det er identiteten til blokken. Om noe endres i blokken, vil også hash nummeret endre seg. Hver blokk inneholder hash nummeret til den forrige blokken, og dette er med på å gjøre blokkjeden sikker. Om en person bestemmer seg for å sabotere en av blokkene vil hash nummeret til blokken endre seg. Dette betyr at de andre blokkene ikke lengre kan lenkes opp mot blokken som er sabotert. Blokkjeden blir lagret hvert tiende minutt for å gjøre det vanskelig å sabotere. De personene som blir med i dette nettverket får alle en kopi av kjeden. Når noen lager en ny blokk blir den sendt til alle i nettverket. Alle må godkjenne de nye blokkene for å se at den stemmer overens med hashene. Om alle godkjenner vil blokken bli lagt til i blokkjeden.

Nedenfor har jeg lagt ved en film som forklarer hva en blokkjede er på en enkel måte. Sjekk den gjerne ut om du er interessert i å lære enda mer om dette spennenden tema!

https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s

Hvilke konsekvenser kan blokkjeder føre med seg?

Blokkjeder har stor betydning for hvordan fremtiden vår kan se ut, da den desentraliserer prosesser og samfunnsstrukturer som i dag foregår sentralisert. En av konsekvensene er at denne desentraliseringen som blokkjedeteknologien bidrar med kan komme til å påvirke jobbene til mange.  Fler jobber vil bli tatt over og arbeidsledigheten kan komme til å øke kraftig. Blokkjedeteknologi er systemisk og mange ulike elementer må fungere sammen for å skape verdi. En annen konsekvens er det høye energiforbruket som trengs. Blokkjeder krever høy datakraft, noe som fører til mer strømforbruk. Et eksempel er at kryptovalutaen Bitcoin i 2020 kan konsumere like mye energi som hele Danmark bruker.

Det vil alltid finnes positive og negative sider med ny teknologi. Det positive med en blokkjede er at systemet er utrolig motstandsdyktige mot tekniske feil og angrep. Det vil være vanskelig å fjerne eller endre data som er lagret i blokkene, noe som bidrar til mer sikkerhet. Som nevnt ovenfor vil også behovet for en tredjemann bli borte.

Hva denne teknologien vil bringe med seg i fremtiden blir
spennende å se. Dagens teknologi utvikles raskere en aldri før, kanskje så
raskt at mange av oss ikke greier å holde følge. Jeg tror dette er litt av
grunnen til at vi frykter nye teknologier.

Hva er dine tanker rundt blokkjedeteknologien?

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/blockchain-explained-simply/

https://cointelegraph.com/bitcoin-for-beginners/how-blockchain-technology-works-guide-for-beginners

https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til

https://www.binance.vision/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain