andreavanglo juni 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En digital strategi er i følge Synlighet et viktig hjelpemiddel for bedrifter som trenger hjelp til å prioritere og implementere digitale tiltak for å til slutt må sine mål. Samfunnet vi lever i blir bare mer og mer digitalt, og flere bedrifter blir nødt til å tilpasse seg dette gjennom f.eks en digital strategi.

Det er avgjørende om bedrifter ser viktigheten i å implementere digitale tiltak, da store deler av bedriftens målgrupper befinner seg på nettet. Den digitale strategien skal også handle om å sette mål, og lage planer som skal sikre målene deres. I tillegg til å lage planer, skal også den digitale strategien prioritere ulike tiltak og ta beslutninger som fremmer målet til virksomheten.

I følge Omegamedia og Synlighet skal en denne type strategi inneholde følgende:

  1. En visjon, også sett på som nettsiden sin rolle i bedriftens overordnede forretningmål
  2. Digitale tiltak
  3. Oppgaver, som skal avgjøre suksess
  4. Forventninger, men også sammenhengen mellom målgruppe, budskap og innhold
  5. Markedsaktiviteter med ulik intensjon
  6. Både salgsutløsende aktiviteter og aktiviteter for å bygge autoritet på nett

«Strategien bør også omhandle når og hvordansøkemotoroptimalisering, annonsering, sosiale medier, e-postmarkedsføring og konverteringsoptimalisering skal benyttes og utnyttes» 

Hvordan legge en god strategi som gir resultater?

Det første man må gjøre er å starte på toppen, vi må vite hvorfor vi lager en digital strategi, og ikke bare går for den tradisjonelle markedsstrategien. Virksomhetene må legge større fokus på de digitale hjelpemidlene og ressursene en har tilgjengelig.

Det kreves en grundig analyse av bedriften, på både mikro- og makronivå for å legge en god strategi. Her er det viktig å se på; virksomheten som helhet, kundene, omgivelser, markedet og konkurrenter.

Etter en skikkelig analyse av markedet, kan dette settes inn i en SWOT – analyse. Her kartlegges både svakheter og styrker, trusler og muligheter. Først nevnte er internt, mens sistnevnte er eksternt. En slik analyse vil kunne hjelpe bedrifter med hvordan de skal nå sine mål, gjennom å avdekke momenter som er både positive og negative.

SWOT

Selve planleggingen og implementeringen av en helt ny strategi er krevende, og det er avgjørende om virksomheten er tilpassingsdyktige og er i stand til å takle forandringene som skjer i samfunnet.

En god plan er viktig for at virksomheten skal havne i ønsket posisjon. Etter at en god plan er laget, starter selve implementeringen av strategien. Her ønsker vi å ha hele virksomheten med på laget, dette er en viktig faktor for at strategien skal lykkes. I denne fasen er det også viktig å fokusere på endringer i samfunnet og følge utviklingen rundt oss.

Kilder:

https://synlighet.no/blogg/digital-strategi-for-integrert-digital-markedsforing/

https://www.omegamedia.no/digital-strategi

Forelesning ved Høyskolen Kristiania – Digital markedsføring v/Anders Mamen økt 3

 Inevo – Karl Philip Lund«Strategi» 

Wikipedia – Modell: «SWOT»