Sandra juni 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er i dag mange ulike måter å nå ut til potensielle kunder via sosiale plattformer, som for eksempel facebook, instagram, snapchat og lignende. Ettersom det er et bredt utvalg hvor man kan gjøre seg synlig for potensielle kunder, det er derfor viktig å bedømme hvilke plattform som gir mest eksponering. I dette blogginnlegget skal jeg se nærmere på hva en digital strategi omhandler, og eksempler på hvordan man kan sette det opp for å få mest utbytte av det.

Bilde hentet fra unsplash.com

Hva er det?

En digital strategi handler om å sette seg noen mål, og utarbeide en
strategi og som skal sikre at mål blir nådd gjennom tiltak som blir innført. Siden
vi er i stadig endring vil dette også si at man til stadighet må tenke
innovativt, og tilpasse seg forandringene for å hele tiden være aktuelle og
tiltrekke potensielle kunder. Det er derfor viktig å kartlegge hvilke
markedsføringsstrategier  som skal benyttes og kan være ideelle for din
bedrift og hvilken målgruppe bedriften ønsker å nå ut til.

Hvordan utføre dette i praksis?

Det er flere måter man kan opprette en digital strategi på. Det er
primært å sette seg noen realistiske mål og hvilke tiltak som kan utarbeides
for å nå dem. Punktene under er eksempler på hvordan man kan lykkes med en
strategi.

  • Ha en klar visjon:  Hvilken visjon har vi, og hva vil vi formidle til våre potensielle kunder. Videre er det lurt å tenke på hvorfor vi ønsker å lage denne strategien. Hvor mye tid og ressurser ønsker vi og legge i dette.
  • Målsettinger:  Hvilken mål har vi med denne digitale strategien, og hvilket resultat ønsker vi å oppnå til slutt som også kan sikre fremtidig vekst.
  • Hvilken digitale tiltak kan vi gjøre: Hvilken digitale plattformer ønsker vi å være synlige på. Hvilken plattformer bruker den målgruppen vi ønsker å få oppmerksomheten til.
  • Hvilken forventninger har vi til dette: Hvilket utbytte ønsker vi å oppnå etter endt kampanje. Økt omsetning, utvide målgruppe, ekspandering av bedriften eller bare mer synlighet.
  • Sluttresultatet: Når man er ferdig med den digitale strategien, kan man måle om resultatet ble slik man ønsket. Ved å bruke verktøy som Google Analytics, har man muligheten til å måle om resultatet ble slik man hadde håpet på.

Ved å gjøre disse tiltakene kan det bli lettere for bedriften og nå sine mål med den digitale strategien. Videre er det lurt og måle resultater underveis, dersom det er behov for endringer. Dette gjør at bedriften får mer forståelse over kunders adferd på nett, og hvilken digitale plattformer som kunder benytter.

Kilder: