fridasundbye februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en forretningsmodell?
En forretningsmodell forteller noe om hvordan bedriften skal gjennomføre sin idé eller visjon. En klar og tydelig forretningsmodell er viktig for en bedrift som ønsker å nå sine mål på en mest mulig effektiv måte. Markedspartner nevner tre kriterier for en effektiv forretningsmodell:

 1. Samsvar mellom forretningsmål og forretningsmodell.
 2. Forretningsmodellen må være selvforsterkende.
 3. Forretningsmodellen må være bærekraftig.

Hva er Business Model Canvas?
BMS er et verktøy bedrifter, uavhengig av størrelse, kan benytte seg av for å enten skape en forretningsmodell fra bunnen av, få en oversikt over forretningsplanen til bedriften eller å visualisere forretningsplanen. Det man får en visuell oversikt over ved å benytte seg av BMS er bedriftens infrastruktur, verdier, kunder, samt kjøp og salg.

Illustrasjon av BMS-model, bilde fra Wikipedia.

Som vi ser på bildet over består BMS av 9 ulike blokker:

 • Key partners – samarbeidspartnere: hvem skal man jobbe sammen med for å nå bedriftens mål?
 • Key activities – nøkkelaktiviteter: hva må bedriften gjøre for å nå sine mål?
 • Key resources – ressurser: hva trenger bedriften?
 • Value propositions – verdiløfte: altså hva bedriften tilbyr.
 • Customer relationships – kundeforhold: hva slags forhold skal bedriften ha til kundene sine?
 • Channels – kanaler: hvor og hvordan når bedriften kundene sine?
 • Customer segments – kundesegmenter: hvem er tjenesten eller produktet til?
 • Cost structure – kostnader: hvilke kostnader har bedriften og hvor kommer de fra?
 • Revenue streams – inntekstsstrøm: hvor kommer inntektene til bedriften fra?

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hva-er-egentlig-en-forretningsmodell