thomasmcbride mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

STRATEGI

.

Når man skal starte en bedrift, uavhengig av hva man tilbyr, må man ha en strategi for å kontrollere vekst. En god strategi øker sannsynligheten for lønnsomhet på lang sikt, og hjelper til med stabilitet innad i organisasjonen.

Strategier er tiltakene/aktivitetene man gjør for å nå et mål. Med det kan strategier deles opp i aktivitetsmål som må gjennomføres for å nå det endelige overordnede målet. For eksempel hvis man ønsker å øke trafikken på nettbutikken sin, kan man sette opp strategier for dette. Hvis man tar utgangspunkt i å øke kundens opplevde verdi for å få flere til å konvertere fra annonser, kan man for eksempel tilby rabatter/fordeler for kunden, dersom de velger å gå inn på nettbutikken.

.

Digital strategi – hva bør den inneholde?

.

En digital strategi går ut på å kartlegge de digitale kanaler man kan bruke for å nå målene sine gjennom bruk av strategiske virkemidler og aktiviteter. Digitale strategier kan brukes til å utbedre et selskaps digitale tilstedeværelse.

I blogginnlegget til Iteo så tar de for seg 13 spørsmål en kan stille seg når man lurer på hva den digitale strategien bør inneholde:

virksomhetsstrategi

Markedsstrategi

Digital strategi