emilietorset January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget fikk jeg i oppgave å forklare hva filterbobler og ekkokammer er, og i tillegg drøfte rundt deres utfordringer i samfunnet. I denne forbindelsen valgte jeg å knytte drøftingen mot temaet digital markedsføring, da dette sa seg mest naturlig for meg.

Hva er filterbobler og ekkokamre?

Filterbobler defineres ifølge SNL (Store Norske Leksikon) som en systematisk og individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet. Videre kan denne avgrensningen føre til et ensretting eller stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. Denne definisjonen kan med andre ord forenkles til å si at filterbobler er systematiske avgrensinger som påvirker enkeltbrukere eller gruppers informasjonstilgang og dermed syn på et tema.

I motsetning til filterbobler er ekkokamre, ifølge kampanje.no, selve situasjonen brukeren befinner seg i, etter å ha blitt tilpasset filterboblene. Situasjonen kan også betegnes som et rom, der kun den filtrerte informasjonen kommer inn, slik at man som bruker bare får repetert det man allerede vet. Dette vil si at både filterbobler og ekkokamre henger tett sammen.

Hvordan oppstår dem?

Det
kan tenkes at filterbobler oppstår ved at algoritmer, ut ifra informasjon om
brukeren, sorterer informasjonstilgangen på et visst nettsted etter brukerens
interesser. Algoritmene bruker dermed de digitale sporene brukeren etterlater
seg, til å danne et bilde av informasjon om kunden. Denne kartleggingen blir
dermed med på å optimalisere og individualisere hva enkeltbrukere får tilgang
til og ser på ulike nettsider.

Trolig oppstår ekkokamre ved at filtreringen filterboblene gjennomfører, lager en filtrert verden for brukeren. Her vil brukeren bli “vernet” for all informasjon eller synspunkter som ikke passer med hva brukeren allerede vet eller har tilknytning til. Ordet “ekko” kan ha tilknytning til at filterboblene gjentar, gjennom ekko, det en allerede vet, slik at denne kunnskapen blir forsterket.

Picture
Hentet fra https://cs181journalism2015.weebly.com/the-echo-chamber-effect.html

Hvilke konsekvenser gir dem for digital markedsføring?

Trolig
vil filterbobler gi flere konsekvenser for digital markedsføring. En av dem kan
være at filterboblene er med på å styre at kunden kun får fram ads av
merkevarer kunden allerede er interresert i, noe som er posistivt får vår
bransje. Her vil sannsynligheten for at kunden blir påvirket av reklamen være
høy, noe som kan påvirke til en kjøpssituasjon. I tillegg vil algoritmene
filtrere brukere som har samme interesse, noe som kan gjøre det enklere for
markedsføreren å nå sin målgruppe.

Samtidig
vil filterboblene kunne skape negative konsekvenser innenfor digital
markedsføring, gjennom et feilaktig og lite realistisk bilde av blant annet
nyheter og annen informasjon. Dette filtrerte synet vil kunne svekke
troverdigheten for annonsørene av markedsføringen som også dukker opp. Ved at
man utelukkende får bekreftet det man allerede vet, vil brukerne også få lite
ny innsikt og nye holdninger, noe som ikke vil kunne påvirke dem til å kunne
kjøpe andre produkter enn de ellers er vandt med. I tillegg vil reklamen av
slik produkter heller ikke komme frem hos disse brukerne, da de ikke ses på som
relevante i forhold til algoritmens informasjon om brukeren.

Ekkokamrene
kan ha flere konsekvenser ovenfor den digitale markedsføringen. Det kan tenkes
at mediene og algoritmene som gjennomfører og styrer filtreringen, også styrer
hvilke annonser brukeren blir vitne til. Dermed vil annonsører som ikke har
kommet seg under huden på disse algoritmene, trolig utebli fra brukerens
ekkokamre, og dermed ikke bli prosessert. I tillegg virker det sannsynlig at
den digitale markedsføringen som har etablert seg inne i ekkokameret kan komme
opp for ofte, noe som gjør brukeren lei og reklamen lite troverdig.

Samtidig
kan ekkokameret skape en positiv effekt for annonsørene som har fått en fot
innenfor, da deres reklamer blir tydeliggjort og godkjent i forhold til
brukerenes synspunkter. Dette kan videre påvirke mer til kjøp, enn om
ekkokamrene ikke hadde eksistert.

Sammendrag

Selv
om både filterbobler og ekkokamre kan påvirke samfunnet og den digitale
markedsføringen negativt, vil filtreringen også gi positive resultater som jeg
drøftet om ovenfor. Når det kommer til om filtreringen gir mest positive eller
negative resultater for digital markedsføringen, vil jeg ikke kunne gi et klart
svar på dette, men personlig vil jeg kunne tro at den gir mest positive.
Grunnen til dette er at reklamene som passer med brukerens synspunkter vil bli
presentert for dem, og trolig gi en større effekt enn om den blir presentert
for noen med en helt annen holdning, eller hva tenker du?

/
Emilie Torset