Emeline Braatlund Larsen april 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan sette de beste målene for å skape de beste resultatene? I dette innlegget ønsker jeg å gi deg konkrete verktøy som kan hjelpe deg og din bedrift til å øke din sosiale valuta og ditt digitale rykte.

Hentet gratis fra pixabay.com

POST-modellen er et strategisk rammeverk som hjelper deg til å lage en god plan for din virksomhets bruk av sosiale medier. Modellen ble først presentert i boken Groundswell (2011) som en metode for å organisere People (P), Objectives (O), Strategy (S) og Technology (T) i egen bedrift. Objective (O) i POST-modellen handler om at du må bestemme deg for hva du ønsker å oppnå ved bruk av sosiale medier. Det handler om å sette gode mål.

Hentet her.

Hvorfor setter vi mål?

De fleste bedrifter og organisasjoner har klare mål for hva de vil oppnå. Målet handler som regel om å få mennesker til å handle på en bestemt måte, enten de er forbrukere, aksjonærer, medlemmer eller politikere. Derfor må markedsføringen starte med å avklare hva kommunikasjonen skal bidra til å oppnå.

Et verktøy for å sette gode mål er SMART-modellen:

SMART-modellen er en forkortelse for fem ord som skal hjelpe deg til å sette de beste målene. For å skape gode sosiale mål bør derfor målene være:

Spesifikke – så presise som mulig.
Målbare – må kunne måles over tid. Eks: kvartalvis.
Attraktive – la målene bli så motiverende som mulig!
Realistiske – la det være mulig å oppnå til slutt.
Tidsbestemte – sett en frist for å ha noe å jobbe mot.

Hva skjer hvis vi ikke setter mål?

Uten mål er det lett å miste fokus og retning. Det blir vanskelig for alle parter å vite hvor man skal gå og hvordan man kommer dit. Det er også vanskeligere å «tenke likt» som bedrift. Tidligere har jeg introdusert et system for gjennomføring kalt OKR. Dette er en måte å holde styr på de felles målene for bedriften og hele tiden være oppdatert på fremgangen.

Målene er virksomhetens viktigste styringsverktøy som all innsats og alle resultater måles mot. Uten mål kan ikke arbeid måles. Mål er det som gir arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende.

Så: hva er gode mål i sosiale medier?

Ved å sette SMARTE mål tør jeg å påstå at du og din bedrift vil kunne oppleve en forandring. Ved å ta i bruk OKR elle SMART-modellen blir det lettere å ha oversikt over hvor man er og derfor stadig nå nye høyder. Ved å bevisst bruke disse metodene tror jeg også at man kan oppnå god effekt i de ulike sosiale kanalene.

Hentet her.

Modellen vist ovenfor av Ståle Lindblad viser at det faktisk er dokumentert effekt på en merkevare, eksempelvis ved å poste innlegg i sosiale medier. Han viser oss hvordan man enklest mulig setter riktige mål, ved å definerer dem i fem ulike nivåer. Et reelt forretningsmål bør være på nivå 4 eller 5. Nivåene 1 til 3 egner seg kun som delmål eller indikatorer. Modellen kan brukes på alle markedsaktiviteter, ikke bare i sosiale medier.

I stor grad i dag bør mål defineres med utgangspunkt i hva slags type handling du ønsker at innholdet skal bidra til (call-to-action). Fokuset bør ligge på hvordan budskapene formuleres når innhold publiseres på sosiale medier. Delevennlig innhold skaper gevinster i form av spredning. Her er de fem nivåene for mål:

 1. Synlighet – ikke egnet som hovedmål i sosiale medier
 2. Oppmerksomhet – litt bedre, får med budskap men fører ikke til endret atferd. Poster med mindre likes gir mer klikk, og poster med mange likes gir mindre klikk
 3. Engasjement – klikker på bilde, ser video og liker den, river annonsen fra avisen. Nærmer oss noe, men er fortsatt ikke et tegn på at de blir kunde og at det skaper til verdiskapning.
 4. Interaksjon – kan påvirke at det skjer verdiskapning, først her egner det seg til hovedmål.
 5. Transaksjon – dette er det beste og vanskeligste. Her gjennomfører kunden en transaksjon.

Vil du har gode resultater må du sette gode mål. Det er mindre vanskelig å sette gode mål hvis du:

 1. Start med målet og målekriteriene
  Sett mål og målekriterier først, og planlegg aktivitetene rundt disse
 2. Sett ordentlige mål
  Hovedmål i sosiale medier skal direkte eller indirekte bidra til at virksomheten når dine hovedmål
 3. Det er bedre å måle et bra mål 70% riktig, enn å velge dårlige mål du kan måle med 100% nøyaktighet

Kilde: http://www.stalelindblad.no/2015/10/sett-riktige-mal-i-sosiale-medier/ 

Bilde hentet gratis fra pixabay.com.

Til slutt ønsker jeg å avslutte med eksempler på «problemer» som sosiale medier kan løse:

 • SoMe kan øke trafikk til nettside/landingsside
 • Effektivisere kundeservice
 • Genere flere leads
 • Sette agenda med egne saker/påvirke interessenter
 • Øke verdien av kunder – involvere i prosesser
 • Rekruttere mer kvalifiserte medarbeidere
 • Være mer synlig i offentlig debatt
 • Kontinuerlig læring
 • Økt samhandling internt

Takk til foreleser i Sosial Kommunikasjon: Cecilie Staude for god læring og ny kunnskap.

Litteraturliste:

Charlene Li, Josh Bernoff, (2011), Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies.

Ledernytt´s tanker om SMART-modellen: https://www.ledernytt.no/suksesskriterier-for-aa-naa-maal.4785617-112537.html

Lindblad om Måling av resultat i sosiale medier: http://www.stalelindblad.no/2013/12/maling-av-resultater-i-sosiale-medier/