sanste mars 4, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg skal i dette blogginnlegget viser dere hva grønn disruptiv endring er, og noen eksempler på dette.

Hva er egentlig grønn
disruptiv endring?

Grønn disruptiv endring er enten teknologidrevet eller
markedsdrevet. Dette vil da si en banebrytende endring i form av teknologi slik
som elbiler eller smarttelefoner. Den markedsdrevene delen av den grønne
disruptive endringen er hvordan markedet velger å produsere sine produkter, og hva
vi som forbrukere ønsker å kjøpe.

Mye av den disruptive innovasjonen er mer praktisk og billigere enn de allerede etablerte produktene. Spotify er et eksempel på en disruptiv innovasjon som har gjort det helt annerledes for oss å høre på musikk. Ved at de bruker teknologi og algoritmer har de muligheten til å finne musikkforslag til oss ut fra hva vi hører på.

Kilde: https://www.spotify.com/no/

Vi kan se over tid at store aktører har ignorert fremveksten av teknologi som er ny, bærekraftig og disruptiv. Dette kan for eksempel være bilindustrien som ignorerte fremveksten av elbiler. I starten av ny teknologi er det ofte en del teknologiske utfordringer, og at teknologien kan være umoden. Elbilene hadde i starten litt problemer med rekkevidde, design og sikkerhet, men ettersom teknologien har blitt bedre har også bilene fått bedre kvalitet. Elbilene konkurrerer nå blant mange av de store bilmerkene på markedet.

Kilder: https://www.tv2.no/a/9878219/

Hva kan skje dersom
ledene aktører ikke følger med på endringen?

Dersom de gamle aktørene ikke baserer seg på ny, bærekraftig og disruptiv teknologi kan de oppleve noe som heter blindsonen. Dette vil da si at veldrevne selskaper ikke innser at den nye teknologien vil ramme dem før det er for sent.  Et eksempel på detter er Nokia som ignorerte fremveksten av smarttelefoner. Nokia som den gang var den dominerende aktøren hadde ca. 30% av markedet, men etter Apple introduserte smarttelefoner i 2007 ble Apple sine telefoner ledene i markedet.

Kilder: https://www.aftenposten.no/digital/i/Vbgyvd/nokia-klassiker-er-tilbake

Markedet:

Hvis vi ser på den markedsdrevne delen av grønn disruktiv endring, er pris en faktor. Prisen på produktet kan påvirke markedets utvikling for bærekraftige produkter. Kommuner, stat og enkeltbedrifter kan påvirke prisen, slik at flere kjøper de bærekraftige produkter. Pris brukes ofte å øke salget på av energieffektive produkter. En form på prisdiskriminering er og premiere de som kjøper elbil ved å ikke ha bomavgift og at de slipper statlige utgifter. Mens de som kjøre bilene som har CO2 utslipp må betale. Ved å ha disse fordelene ønsker markedet at flere kunder ønsker og kjøpe elbiler.

Nye produkter og resirkulering:

Når det kommer inn nye disruptive endringer, er det også viktig at det nye produktet har en god plan på hvordan det skal resirkuleres i ettertid. Ettersom det stadig kommer nye produkter på markedet, betyr det også at det fører til økte karv til hvordan produkter skal resirkuleres.

Når jeg skal forklare hva grønn disruptiv endring er innså jeg hvor omfattene det kan være, ettersom det er mange faktorer involver. Jeg håper du igjennom dette blogginlegget fikk en litt bedre forståelse om hva temaet omhandler dersom du ikke visste det fra før.

Kilder:

Nygaard, Arne. 2019. Grønn marekdsføringsledelse. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Smart innovation Norway. Lesesato: 27.02.2020 https://www.smartinnovationnorway.com/nyheter/hva-er-innovasjon-og-hvordan-innoverer-man/