Sandrafarah98 mars 7, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ny uke, nytt innlegg- og denne uken skal det handle om grønn markedskommunikasjon! Det blir stadig mer viktig for bedrifter å gå mot en mer bærekraftig drift. Grønn markedskommunikasjon vil være virke positivt og være med å bedre oen virksomhets omdømme, dersom det er troverdig og ikke oppfattes som grønnvasking.

Hva ligger i begrepet markedskommunikasjon?

Markedskommunikasjon handler om å påvirke målgruppens
kjøpsprosess. Enten det er å overbevise, informere eller påminne en målgruppe
om noe. Man ønsker å stimulere en reaksjon og påvirke kundens holdninger slik
at det videre leder til kjøp. Dette kan gjøres gjennom blant annet reklame,
personlig salg, direkte markedsføring og PR (Public relations). Det er i dag så
mange fler måter å nå forbrukerne på enn det var tidligere. En av de vanligste
plattformene for markedsføring er sosiale medier da det er her potensielle målgrupper
bruker mye av sin tid. Prosessen begynner når kunden erkjenner et behov og varer
gjennom hele kjøpsprosessen.

Grønn markedskommunikasjon er altså..

..når en bedrift ønsker å kommunisere et bærekraftig budskap til markedet. I et tidligere innlegg skrev jeg om hvordan Patagonia sprer kunnskap om bærekraft rundt klesbransjen, det kan du lese mer om HER. De er et godt eksempel på en bedrift som driver med grønn markedskommunikasjon. Bruken av farger er en viktig del av dette. Grønn og blå er i hovedsak de to fargene vi forbinder med bærekraft, og grønne brands bruker derfor gjerne disse fargene på logoer og i markedsføring.

Dersom du driver med grønn markedskommunikasjon er det
viktig å virke troverdig ovenfor kunder. Dette kan bedrifter gjøre ved å blant
annet være miljøsertifisert. Dette kalles Co-branding og går ut på at en
bedrift knytter sitt merkenavn til et miljømerke. For å få en sertifisering er
man nødt til å oppfylle noen krav som varierer ut i fra hvilken sertifisering
du ønsker. Eksempler på ulike bærekraftige sertifiseringer i Norge er
Miljøfyrtårn, Svanemerket og Grønn punkt Norge.

Et annet eksempel på en bedrift som driver med grønn markedskommunikasjon er produktserien Klar. De er en serie med bærekraftige produkter som ønsker å være et effektivt og grønt alternativ. Produktene deres oppfyller strenge krav og er sertifisert med Svanemerket og The Vegan Society. Navnet, logoen og fargene de anvender er med på å gi et bærekraftig inntrykk. I tillegg legger de stor vekt på «en grønnere hverdag» i all sin markedsføring og på selve produktene.

Bilde hentet fra Klar.no

En negativ effekt av grønn markedskommunikasjon; Grønnvasking

Grønnvasking er en negativ form for grønn markedskommunikasjon. Det er et begrep som sier noe om hvordan en bedrift bruker markedskommunikasjon på en urimelig måte gjennom å fremstille bedriftenes produkter/tjenester og arbeidsprosesser som bærekraftig når de ikke er det. Det er en slags forfalsking av hvordan bedriften jobber. Dette er en uetisk strategi og bedrifter bruker gjerne mer ressurser på å fremstille seg som miljøvennlige gjennom markedskommunikasjon enn de hadde gjort dersom de faktisk hadde vært bærekraftige. Eksempler på grønnvasking kan være feil eller udokumenterbare påstander, profilering og miljøvennlig design og eksponering. Manipulering av tall og analyser er også en vanlig form for grønnvasking.

//Vet du om noen bedrifter som bruker grønn markedskommunikasjon som sin strategi?

/Sandra Farah

Klardag.no. Om oss. Lesedato: 25.03.2020
https://klardag.no/om-oss/

Svanemerket.no. Lesedato: 26.03.2020
https://www.svanemerket.no/