dleg mars 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For dette blogg innlegget her så skal vi ta for oss hva er en grønn markedskommunikasjon. Grønn markedskommunikasjon kan være litt vanskelig å definere, men for å starte så kan jeg fortelle hva markedskommunikasjon er først og fremst.

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon er i følge Wikipedia “omfatter budskap og relaterte media som brukes av tilbydere i et marked for å kommunisere med kunder og potensielle kunder” eller det dreier seg ikke om kommunikasjon, men en form for “pakke” av ulike kommunikasjonsformer (Nygaard, 2019, 64). Kommunikasjonsformen er delt i i 3 deler reklame, personlig salg og PR.

Reklame er en viktig kommunikasjonsform som er en envei og upersonlig massekommunikasjon. Dette kan være en måte å gi sende produktet ut via sosiale medier, e-poster eller på TV.

Personlig salg er mellom en selger og en kunde der man har en interaksjon. Dette kan være gjennom sosiale medier.

PR(Public Relations) er omdømmebasert kommunikasjon til folket generelt og det er ikke en betalbar kommunikasjonsform. Dette gir en posistivt interaksjonseffekt. Eksempel på dette kan være influencers som får PR av bedrifter. De trenger ikke å promotere det videre eller nevne produktet på sosiale medier.

For å fortelle dere kort hva markedskommunikasjon er så er dette en form for kommunikasjon mellom en aktør og et marke. Målet med dette er å påvirke forbrukernes holdning som gjør at det blir en handel. Reklame, personlig salg og public relations er en helhetlig bærekraftig strategi som vi skal snakke om snart.

Grønn markedskommunikasjon

Vi snakket litt om markedskommunikasjon hva det var og hva det innebærte nå skal vi over til grønn markedskommunikasjon som er en helt det samme. Eneste forskjellen mellom disse er bærekraftig. Som nevnt tidligere så er de 3 formene for markedskommunikasjon en bærekraftig strategi og eksempler på det er “grønnvasking” av bedrifter gjennom reklame og salg.

I følge Nygaard, 2019 så er grønnvasking en markedskommunikasjon som på en uberettighet måte fremstiller en bedrifts produkter, mål og strategi som bærekraftig. Grønnvaskin er en konsekvens av en opportunisk og uetisk strategi der bedrifter bruker mer ressurser på å fremstille seg som “grønne gjennom PR, salg og reklame enn de gjør på faktisk å investere i “grønne”virksomhet.

Et eksempel på “grønn brand” er miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

https://www.framtiden.no/tjenester/bli-et-miljofyrtarn.html

Negativ side ved grønn markedskommunikasjon

Grønn vasking har en negativ side som er jo grønnvasking. Grunnen til dette er fordi den misledende fordi dette lurer forbrukerne som er mer miljøvennlig til å kjøpe produktene. Eksempel er at de kan bruke miljøvennlig design eller bærekraftig produkter for å manipulere og mer salg.

Positivt side ved grønn markedskommunikasjon

Grønn markedskommunikasjon har også en positiv side fordi ved bruk av grønn markedskommunikasjon

Selv om det er bedrifter som driver med uetiske strategier, har det kommet flere tiltak som har blitt iverksett for å bidra til at det skal bli lettere å identifisere de bedriftene som faktisk driver med grønn markedskommunikasjon og kan stå for det.

Øko-co-branding

Hva har øko-co-branding med grønn markedkommunikasjon å gjøre jo, det betyr at bedriften i følge Nygaard, 2019 kombinerer produktets merkenavn med merkenavnet til en sertifiseringsinstitusjon eller miljøorganisasjon. Eksempel på dette kan være svanemerket fordi det representerer en allianse mellom produktmerket og sertifiseringsmerke.

https://www.facebook.com/svanemerket/

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Markedskommunikasjon

Nygaard, Arne. Grønn markedsføringsledelse. 2019. Fagbokforlaget.