idagarder mai 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Growth hacking handler, som begrepet tilsier, om vekst. Det handler om å kontrollere veksten i bedriften din. Begrepet betyr jo å hacke veksten. Noe alle bedrifter ønsker er jo å ha en vekst i kunder, salg, gjenkjøp og alt som gagner bedriften. Men begrepet Growth Hacking omhandler en spesiell måte å øke veksten på.

Hvordan Growth Hacke?

Å Growth Hacke handler om å gå rundt den “vanlige” markedsføringsmetoden å finne nye veier til mål. Å hacke noe er gjerne sett på som noe ulovlig eller i hvert fall noe som tøyer grenser, slik som også Growth hacking gjør i forhold til den tradisjonelle markedsføringen. Vanligvis når man markedsfører har man først et produkt, så bruker man ressurser på å reklamere og markedsføre for det produktet. Når det kommer til Growth Hacking ligger litt mer av markedsføringen i selve produktet. De som driver med hackingen er kanskje ikke like gode på reklame, men er mer fokusert på analyser og data. De ønsker å vite hvordan man kan bruke minst ressurser på å nå langt.

Så hva er egentlig Growth Hacking?

Det handler om å bruke produktet sitt til å nå ut til mennesker. Man bruker altså nytten produktet har i seg selv, ikke store penge-ressurser. Man kan benytte seg av ulike måter å hacke veksten på, men til felles har Growth Hacking at man allerede har et produkt og en målgruppe eller potensielle kunder til produktet. Det fungerer altså ikke å Growth Hacke et produkt som ikke har noen goder ved seg. Produktet må finnes, være nyttig til noe og ha sin plass i markedet, så kan man tenke på vekst av det nåværende produktet.

Er det kun startups som benytter seg av Growth Hacking?

Naturligvis er svaret på dette spørsmålet nei, men for mange kan det virke som om metoden kun brukes av nyoppstartede bedrifter. Dette grunnet i dens utnyttelse av ressurser. Som nevnt handler Growth hacking mye om hvor mye vekst man kan få uten å kjøpe tradisjonelle ads eller drive påprakket markedsføring.

Et velkjent eksempel på en startup bedrift som benyttet seg av Growth Hacking er Airbnb, hvor de fikk kundene sine til å automatisk poste ads på Craigslist slik at flere potensieller kunder fant ut om Airbnb, uten at de selv hadde brukt noe penger på markedsføringen. Dette førte til at Aribnb ble utrolig populært raskt. Et annet lignende eksempel er lagringstjenesten Dropbox. Disse gav ut gratis lagringsplass om man tipset en venn om tjenesten. Dermed slapp de å bruke penger på google ads som ville vært mye dyrere for de, enn å gi ut litt gratis lagringsplass til alle som tipset en venn. Begge disse eksemplene er hentet fra denne videoen, som forøvrig er veldig innholdsrik og enkel.

I videoen ovenfor nevnes også hvordan det velkjente merket Puma brukte Growth Hacking i FIFA world cup i 1970. Puma var ikke et startup selskap, men brukte fremdeles triks for å få flere kunder ved hjelp av Growth Hacking. Altså kan det like gjerne være etablerte bedrifter som startups som benytter seg av denne metoden å vokse på.

Hvorfor Growth Hacking?

Som allerede nevnt flere ganger sparer bedriftene masse penger på å tenke smart med Growth Hacking. De behøver da sannsynligvis lite til ingen reklame fra Google, Facebook osv. Noe som koster store summer om det skal fungere. Growth Hacking er altså et billigere alternativ og tar gjerne i bruk andre brukere for å dele budskapet om det nye produktet, samt at produktet i seg selv skal ha “integrert markedsføring”. Med dette menes at produktet og markedsføringen ikke står sidestilt til hverandre, men er ett. Produktet skal være slikt oppbygd at det ikke behøver noen videre markedsføring for å forklare hvorfor det er bra.

En annen grunn til at mange har startet å benytte seg av Growth Hacking er at det viser til kjappe resultater. Spessielt startups ønsker raske kunder og gode resultater. Der fungerer Growth Hacking ypperlig. Man får raskt kunder og om produktet er godt blir det en rask vekst i bedriften. Vekst vil da komme av nye og returnerende kunder som er fornøyde med produktet.

Målet med å starte opp en bedrift, slippe en ny vare eller tjeneste er i teorien alltid å komme så langt som mulig. Dermed kan man gjerne si at målet er å gå viralt, slik som f.eks. Arinbnb gjorde. Ved å gå viralt har man som bruker av Growth Hacking metoden oppnådd målet sitt og veksten kan regnes som en suksess.

Growth Hacking- helt enkelt

For å sammenfatte litt så handler Growth Hacking om å bruke andre metoder enn tradisjonell markedsføring på å få produktet eller bedriften din til å gå viralt, på et svært lite budsjett. Det handler om å finne på noe nytt, tenke utenfor boksen. Man ønsker at produktet markedsfører seg selv, med litt hjelp fra oss. Growth Hacking er også ment å gå raskt ut til kundene slik at man kan få kjappe resultater.

Kilder