heddawetter juni 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget har brukt Inboundgroup. com som en inspreasjon for dette innlegget.

«Inbound marketing gjør at bedrifter kan vokse på en mer kostnadseffektiv måte. Det handler om å sette kunden i fokus og hjelpe de gjennom kjøpsreisen på en mest mulig effektiv måte.»

Tor Magnus Kolflaath, gründer og daglig leder i Inbound Group

Hva er Inbounde marketing?

Inbounde marketing er at man markedsførere gjennom blogg, e-post, sosiale medier SEO eller andre ting som påvirker kunden i kjøpeprossesen.

Inbound marketing er det omvendte av store rekalmekampansjer på TV. Inbound handler om å skape så godt og relevant innhold at selv oppsøker nettsiden og kjøpe.

Inbound-metodikkens 4 steg

Inbound har fire steg for å sikre en god kundeopplevelse. Jeg skal gå igjennom de steg etter steg.

Inbound-marketing-metodikken

Steg 1 tiltrekke

Første steg handler om å trekke fremmede databrukere det vil si idealkunden. Her må man tenke seg frem til hvordan man skal trekke dem inn, hva bør man gjøre og hvilke kanaler er mest effektive. Som regel finner du disse kundene via sosiale medier eller ved søk i google. Det er ofte tre hjelpemidler man bør ta i bruk for å være synlig for dine kunder å de er innholdsproduksjon, sosiale medier og søkemotoroptimalisering.

Steg 2 Konvertere

I dette steget har du fått besøkende på din nettside og du har trafikk på dine sosiale medier. Da er det tid for å konvertere disse til leads, leads er besøkende som har vist interese for deg og det du tilbyr.

For å sikre seg konvertering, sørg for å inkludere handlingsoppfordinger. Inbound bruker calls to action CTA. Hvert blogginnlegg for eks skal ha en CTA på siden sin, eller et skjema om kontaktinformasjon som gjør at du samler inn mer informasjon.

Steg 3 Selge

Salg og markedføring går i hånd i hånd når det gjelder inbound marketing. Oppvarming av leads er å gjøre de klare for at salgsavdelingen motar dem. Dette gjøres med å bearbeide leads.

Ved å sette opp en workflow kan man tilpasse og spisse innholde på eposter som et lead motta i tiden etter at personen har lastet ned innholdet fra nettsiden din.

Når bedriften din har vokst får man flere leads og holde kontroll på alle sammen, det man kan gjøre da er å lage en hubspot som også kalles lead scoring. Dette betyr at du kan poengsette ulike handlinger på nettsiden din.

HubSpot lead scoring
Eksamepel på Hubspot.

Steg 4 Begeistre

Det siste steget handler om å lage gode opplevelser for dine kunder. Kunder idag har høye forventinger grunnet til det er stor konkurranse ut i markedet, derfor er det viktig at man er engasjere og begeistre for å skape gode kundeforhold. Hvorfor skape god kundeopplevelse? jo, det skaper tilit, som gjør at kunden vil komme tilbake igjen.

Slik kommer man i gang med inbound marketing

  1. Sett mål – Jo mer konkrete disse er, jo lettere er det å bygge en smart strategi. Kan de tallfestes, desto bedre.
  2. Bygg et team – Ikke spre ansvaret over hele bedriften, men pek ut noen eksakte roller som vet hva ansvaret sitt er. Her snakker vi for eksempel prosjektleder, strateg og innholdsansvarlig.
  3. Analyser målgruppen(e) – Det vi innen inbound kaller personas. Vet du hvem du snakker til, er det mye lettere å treffe i markedsføringen.
  4. Analyser kjøpsprosessen – Det samme gjelder for hvordan kundene deres gjør et kjøp. Slik kan dere posisjonere dere på en måte som oppleves relevant, og samtidig jobbe med å nå kunden gjennom hele kjøpsprosessen.
  5. Vurder eksisterende markedsføring – Kanskje har dere allerede ressurser som kan brukes i inbound-satsingen? Knytt gjerne disse opp mot den overordnede strategien.
  6. Legg en aktivitetsplan – Altså en fullstendig oversikt over konkrete tiltak dere skal gjøre (f.eks.) over de neste tre månedene, og hvem som skal gjøre hva.
  7. Teknisk oppsett – Nettside, e-post-løp, blogg og sosiale medier. Jo mer dere setter opp og automatiserer i begynnelsen, jo lettere blir det fremover.
  8. Måling og revidering – Så fort dere er i gang, begynn å måle resultater. En inbound-kampanje skal konstant revideres ettersom dere lærer mer. Det finnes software som lett kan gjøre dette for dere (eksempelvis HubSpot).

Kilder

https://www.inboundgroup.com/no/inbound-marketing#hva_koster_inbound_marketing_6

Bilde: https://www.inboundgroup.com/no/inbound-marketing#hva_koster_inbound_marketing_6