theamh mars 19, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Influencer marketing er et begrep som blir mer og mer brukt. Kort fortalt dreier det seg om å drive markedsføring gjennom en influencer, eller opinionsleder som vi kan kalle det på norsk. «En opinionsleder er en person som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker deres beslutninger» snl.no.  Når vi snakker om influencer marketing er influencerne/opinionslederne gjerne folk med store plattformer på sosiale medier. Disse menneskene har enorm påvirkningskraft, og kan bidra svært positivt for en merkevare. 

Hva gjør influencer marketing unikt? 

Influencere har en stor plattform der de når mennesker som ser opp til dem på en eller annen måte. Mange følger disse menneskene over lengre tid, ofte er det snakk om flere år. Dette gjør at følgerne bygger en relasjon til influenceren. Vi vet at sjansen for at folk kjøper noe øker betraktelig, dersom det er blitt anbefalt av noen man liker eller stoler på. Det er her influencer marketing kommer inn i bildet. Dersom influenceren allerede har bygget opp et godt «forhold» til sine følgere, vil han/henne kunne være en stor påvirker overfor dem. Gjennom influencer marketing kan man ikke bare bidra til økt salg, men det er også med på å bygge merkekjennskap. Det kan til og med brukes som et virkemiddel for å styre merkepersonligheten i riktig retning. Har merket blitt oppfattet annerledes enn det man ønsker, kan influencere bidra til å endre dette. Matcher personligheten til  influenceren godt med den ønskede merkepersonligheten, vil assosiasjonene kunne overføres fra influenceren til merket.

Hvordan lykkes med influencer marketing?

For å oppnå ønsket resultat, krever det strategisk planlegging og arbeid. Det er viktig at influenceren og merket er en god match. Dette har mye å si for påvirkningskraft, troverdighet og utfall. Hvordan vite om det er en god match? For å finne svaret på dette bør du ta en dukk i blant annet dette: Merkepersonlighet versus influencerens personlighet, målgruppen du ønsker å nå versus målgruppen influenceren i høyest grad når, holdninger og verdier som er viktige for merket versus de holdningene og verdiene som er viktig for influenceren, og han/hennes målgruppe.

Når man har valgt den beste matchen bør man ta den utvalgte influenceren gjennom merkevarens liv: Hvordan startet det, hva er gjort tidligere, og hva er målet for merket videre? Poenget er å få influenceren til å ha god kjennskap til merket, og en god forståelse av hva merkets ønskede posisjon er. Dette vil gjøre det enklere å utforme innhold som treffer slik det er ønsket. Det er også lurt å gi rom for at influenceren får være med i den kreative prosessen, i forhold til utforming av markedsføringsinnhold. Influenceren kjenner sine lesere/seere best. Samtidig «kjenner» leserene/seerne influenceren, og derfor vil innholdet også være mer troverdig dersom influenceren får ta del i den kreative prosessen.

Nøkkelpunkter: 

  • Influencer marketing dreier seg om å markedsføre gjennom en opinionsleder
  • For å lykkes med influencer marketing må merket og influenceren være en god match
  • Gi influenceren god forståelse av merket, og la han/henne ta del i den kreative prosessen