karolinegjerdingen January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er kunstig intelligens?
Kunstig intelligens, også kalt Artificial Intellegence (AI) er en type teknologi som innebærer å utvikle datasystemer som lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner.

Denne teknologien utvikler seg raskt, og kunstig intelligens blir stadig mer menneskelig. Denne utviklingen har resultert til at maskiner har mulighet til å utføre oppgaver som kun mennesker var i stand til å utføre tidligere.

For bedrifter er det viktig og holde seg godt oppdatert og legge til rette for å utvikle kunnskap om kunstig intelligens, slik at de kan yte godt av mulighetene som kommer fremover.

I dag har datamaskiner evnen til å identifisere objekter, hendelser eller aktiviteter i bilder. Det er utviklet roboter som jobber med mennesker og som kan uføre ulike oppgaver i uforutsigbare miljøer. Det er også produsert selvkjørende transport, noe som ser ut til å bli svært relevant i fremtiden. Man kan se for seg en fremtid der veiene kun består av førerløse biler og dette kan føre til tryggere trafikk og tilgjengeligheten vil bli større for alle. Det vil i den sammenheng være et ønske om å gå fra eierskap til deling. Færre vil eie egen bil, men likevel ha mer tilgjengelige transportmuligheter. Når dette blir en realitet, vil det oppstå flere etiske dilemmaer. Hva skjer dersom en bil står ovenfor en situasjon der den er nødt til å bestemme over liv og død? Eksempelvis dersom en fotgjenger går på rødt lys. Hvilket liv skal bli tatt hensyn til? Passasjer eller fotgjenger? Og hvem skal holdes ansvarlig dersom det skjer en ulykke? Det er etiske retningslinjer som må tas hensyn til og regler som må opprettes – dette vil bli en avgjørende faktor om menneskeligheten velger å akseptere dette produktet eller ikke.

To typer kunstig intelligens
Vi skiller mellom to typer KI; sterk og svak. «Svak» KI kan løse enklere oppgaver, som eksempelvis ved at de anbefaler neste låt på Spotify. Den kan også løse mer komplekse oppgaver, som blant annet å forutse sannsynlighet for sykdom. Dersom den «sterke» AI blir en virkelighet, sies det at det er dette som vil revolusjonere den verden vi lever i i dag. Den «sterke» generelle kunstig intelligensen (GKI) samsvarer med mennesker på et høyere nivå, og det vil være vanskelig å tyde om arbeidet er uført av et menneske eller en maskin.

Utviklingen av GKI kan resultere til at det blir produsert systemer som er smartere enn mennesker. Dersom vi har en superintelligent maskin, hvordan kan man da opprettholde kontrollen? Dette kan være realiteten dersom utviklingen av KI går i feil retning.

Et positivt utfall av GKI vil være at det kan løse de utfordringene vi mennesker står ovenfor i dag, som for eksempel klimautfordringer og fattigdom, eller finne nye medisiner.

Selv mener jeg dette er en spennende utvikling, og er svært nyskjerrig på hvordan fremtiden ser ut.

I dette innlegget har jeg brukt følgende kildene:
https://forskning.no/teknologi-etikk/hva-skjer-nar-selvstyrte-biler-skal-bestemme-over-liv-og-dod/1253445
https://www.dn.no/teknologi/teknologi/torbjorn-eik-nes/innlegg-det-finnes-to-typer-kunstig-intelligens-den-ene-er-forelopig-fravarende-i-den-norske-teknologidebatten/2-1-631404