Brage Tellebon January 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig Intelligens (K.I.) eller Artificial Intelligence (A.I.) er intelligens demonstrert av maskiner, i motsetning til naturlig intelligens som vises hos mennesker. Begrepet kunstig intelligens brukes ofte for å beskrive maskiner som kan herme etter kognitive funksjoner som mennesker assosierer med menneskehjernen, det å kunne lære og det å kunne løse problemer.  Men begrepet kan bety så mye mer.

BRUKSOMRÅDER

Det er mange ting man kan gjøre med kunstig intelligens og mye man kan trene/lære en maskin å gjøre. Ved å eksponere det for mengder av informasjon vil maskinen kunne finne mønstre og best kunne utnytte det. For eksempel kan man vise et program tusenvis av transaksjoner og det kan finne om den er legitim eller falsk. Etterhvert som man mater programmet med informasjon vil den kunne forbedre seg og lettere se bedrageri. Hva som ligger bak denne prosessen er det ingen mennesker som kan forklare, den er utrolig lang og kompleks.

BILDEGJENKJENNING

Et bruksområde innenfor kunstig intelligens er å trene det opp til å kunne se og gjenkjenne bilder. Det kan trenes opp til å identifisere objekter eller hendelser i et bilde og vurdere det opp i mot allerede kjente objekter i systemet. Det er mye man kan gjøre med dette, blant annet innen medisin og kommersiell bruk. Man kan for eksempel bruke slik teknologi til å se på bilder av pasienter og deres symptomer for å finne ut hva det er og hvor alvorlig det er. Det er eksempler på dette hvor det blir brukt for å se om pasienter har hudkreft, og disse programmene er allerede på samme nivå som trente leger.

I kommersiell bruk kan man som forbruker skanne produkter for å finne mer informasjon om det, via strekkoder eller gjenkjennelse av designet. Det går også et felt under dette hvor augmentert virkelighet kan bli brukt til å prøve nye klær eller hår uten å måtte fysisk prøve det i en butikk. Dette kan senere bli utviklet slik at man kanskje ikke trenger å prøve klær i butikken, men bare kan laste ned en app og se hvordan klærne hadde passet. 

TEKST OG TALE

Man kan jo også lære opp er et programs evne til å kunne lese, oversette eller skrive tekster som er forståelig og grammatisk korrekt. For eksempel skrive tekster for aviser og magasiner, identifisere visse sammensetninger av ord og uttrykk for å se hva som er søppelpost og ikke, eller oversette tekster på best mulig måte.

Problemet med denne teknologien som den er akkurat nå er at kontekst er veldig viktig for forståelse av språk, og det vil da si det er begrenset hva en maskin kan gjøre eller forstå. Derfor er dagens bruk begrenset. Analyse av tilbakemeldinger, funn i rettssaker eller etterforskning. På samme måte er det også talegjenkjenning som har en del av de samme bruksområdene som språkbehandling, bare med større utfordringer med tanke på forskjellige dialekter og aksenter. 

KILDER OG ANDRE LENKER

Forbes, Artikkel – What is Artificial Intelligence
Deloitte, Artikkel – Tre ting du må vite om Kunstig Intelligens
CGP GREY, Video – How Machines Learn