pernilleskei January 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

AI er kunsten å trene maskiner til å utføre menneskelige oppgaver. Man må ikke nødvendigvis få et menneske til å programmere alt, men ved å gi maskinen eksempler kan den lære seg selv hvordan den skal takle forskjellige oppgaver. Ved disse eksemplene og data tilgjengelig kan maskinen finne mønster, lage algoritmer, teste dem og etter hvert finne mer korrekte resultater. Det handler ikke alltid om å simulere menneskelig intelligens, fordi noen ganger er det forventet at den skal overgå selv det.

Hva har dette å si for oss i fremtiden?

Kunstig intelligens kommer til å påvirke mange aspekter av livene
våre i fremtiden. Vi er og blir en digitalisert verden, og med det kommer mye
kunstig intelligens til å ta over for det som i dag er mange menneskers jobber.
Allerede i dag ser vi glimt av hva vi har i vente i fremtiden når det kommer
til måten vi handler på.

I asiatiske land har det eksistert selvbetjente butikker i
mange år. Det er først nå i det siste at vi har sett dette dukke opp flere steder
i Norge. Mange ser kanskje for seg at det umulig kan være en suksess for
samfunnet hvis man aldri får noen menneskelig interaksjon. Om mennesker prater
mindre med hverandre som en følge av dette har vi ingen fasit på, men når man
ser hvordan vi forandret oss etter at smarttelefonen kom kan man forstå hvorfor
noen bekymrer seg. På den mer positive siden bidrar dette til mer effektivitet,
og sparing av penger og arbeidskraft. Med tid, energi og penger til overs kan
vi fokusere på andre saker som trenger vår oppmerksomhet.

Hvorfor forlate huset hvis du ikke må?

Kunstig intelligens presser oss mer og mer i en retning hvor
vi ikke lenger trenger å forlate huset for å utføre et ærend. I fremtiden kan
kanskje smartkjøleskapene våre sende en melding til butikken om at det snart er
tomt for egg og melk, og en time senere kommer en selvstyrt drone og leverer varene
på døra. I mellomtiden kan man ta seg av en jobboppgave og har dermed brukt
tiden mer effektivt.

Det kan være vanskelig å se for seg en verden med selvkjørte
biler og droner som leverer pakkene våre på døra, men i dag kan vi ikke se for
oss en verden uten tilgang til internett døgnet rundt. Nye produkter og
tjenester dukker opp på markedet og det tar ikke lang tid før vi føler at vi er
helt avhengige av dem for å få hverdagen til å gå opp.

Hvor lang tid tror du det tar før jobben som
butikkmedarbeider er helt borte og erstattet med kunstig intelligens?