arbenfera January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens er utviklede datasystemer som er i stand til å gjennomføre handlinger eller oppgaver som i utgangspunktet kun gjøres gjennom menneskelig hjelp. Dette kan virke skremmende for mange med tanke på at at “dataverden” og “roboter” skal ta over helt. Men samtidig virke veldig interessant for mange også ved å se hvor mye man faktisk får til ved hjelp av kunstig intelligens som gjør store deler av hverdagen til oss mennesker veldig mye enklere.

Kunstig intellgiens (AI) utfører oppgaver gjennom for eksempel, gjennom å ta beslutninger i usikre situasjoner, talegjenkjenning, oversettelse og læring.

Vi kan ta for oss et eksempel på dette hvor Amazon har åpnet en helt egen automatisert butikk som kalles Amazon Go. Her styres butikken helt uten menneskelige ansatte i butikk, men av hundrevis av kameraer, og sensorer. Her er det ikke selvbetjente kasser engang, så man piper inn telefonen i det man går inn i butikken, velger ut det man skal ha, også er det bare å gå rett ut av butikken når man er ferdig. Betalingen gjennomføres via telefonen, og alt du har valgt ut blir fanget opp av kameraene, og sensorene i butikken.

Med andre ord så har vi allerede kommet utrolig langt med kunstig intelligens, og det er uten tvil veldig mye spennende som kommer framover.