Bassetl april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hentet fra Pixabay.com: https://pixabay.com/no/illustrations/m%C3%A5l-m%C3%A5lgruppe-personlig-utvalg-3845095/
Merket for fri gjenbruk

Nå nærmer innleveringsfristen for vår gruppeeksamen i sosial kommunikasjon nærmer seg med stormskritt. Ett av de temaene som er sentralt i dag, sett bort i fra covid-19 situasjonen, er klima, miljø og bærekraftig utvikling. Da er det ikke overraskende, at bærekraftig utvikling er ett veldig sentralt emne i modulen til Cecilie Staudesosial kommunikasjon, i valgemnet Digital Markedsføring.   

Bærekraftsmålene til FN, som skal nås innen 2030, er noe vi har blitt introdusert for i sosial kommunikasjon. Og dette er grunnlaget for eksamenen i denne modulen, hvor vi skal ta utgangspunkt i en virksomhet som har fokus på disse målene. Da falt valget på 4Ocean. Dette er en virksomhet som kanskje aller mest er kjent for å selge armbånd, laget av resirkulert materiale. De produserer og selger også capser og t-skjorter. Felles for disse produktene er at det blir produsert av hovedsakelig plast, som blir plukket opp på strender og i havet. 

Pengene som kommer inn fra kunder går til å investere i utvikling av nye måter å rydde og plukke opp avfall, samt utdanning og forskning. På denne måten opptrer 4Ocean som ett bærekraftig virksomhet, hvor også produksjonen og produktene er ett resultat av sirkulær økonomi. Da råvarene er produsert av resirkulert materiale. Under i dette innlegget skal jeg presentere målgruppen vi har til 4Ocean på sosiale medier.  

Hentet fra Wikiemedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4Ocean_glass_bracelet.jpg
Merket for fri gjenbruk

HVA ER EGENTLIG MÅLGRUPPEN TIL 4OCEAN PÅ SOSIALE MEDIER? 

Dette er en problemstilling som vi går mer inn på tidlig i eksamensbesvarelsen, men i dette innlegget skal jeg gå kort inn på det viktigste er av det vi kom frem til. Det vil medføre at noe av teksten i dette innlegget er hentet fra den besvarelsen.   

For at vi skulle kunne svare på hva målgruppen er på en mer faglig måte, har vi tatt i bruk POST-modellen. Denne modellen er et strategisk rammeverk under kampanjeplanlegging, og brukes i forbindelse med planlegging av strategi på sosiale medier. Cecilie Henriksen sitt blogginnlegg på Markedspartner.no står det skrevet at denne modellen er tilskrevet Charlene Li og Josh Bernoff. Den ble allerede omtalt allerede rundt 2007, i en artikkel på Forresters blogg. Fortsatt, selv om teknologien har utviklet mye seg siden den gang, bygger prinsippene på mye av det samme. P´en i modellen handler om mennesker – hvem vil du nå, og hvordan bruker de sosiale medier? 

I utgangspunktet har vi satt en aldersgruppe for 4Ocean sin målgruppe på personer i alderen 16 til 39 år. Til tross for at dette kanskje er en vid aldersgruppe, er disse like på flere områder. De er gjerne under utdanning, er ganske nyutdannet eller har ikke vært i arbeidslivet i altfor mange år. Det er ikke så farlig at målgruppen ikke har hørt så mye om 4Ocean tidligere, men sett i lys av at flere, spesielt de yngre, blir mer bevisst på hvor viktig klima, miljø og bærekraftig utvikling er. Forhåpentlig vil det skape engasjement blant målgruppen, og føre med seg at de er villig til å støtte slikt arbeid hvis de ser en slik annonse fra 4Ocean på sosiale medier. Som til slutt resulterer i at de kjøper ett eller flere av produktene til 4Ocean.  

En egnet plattform for å nå målgruppen på sosiale medier, er Facebook og Instagram. Da spesielt gjennom annonser. Tall fra Ipsos viser at det er 3,4 millioner brukere på Facebook og 2,3 millioner brukere på Instagram i Norge. På Facebook er det størst andel brukere i aldersgruppen 30-39 år, enn aldersgruppen 18-29 år. Selv om det ikke er så mye som skiller mellom dem. Sett i sammenheng med dette, føler vi at aldersgruppen 16-39 år er en passende og hensiktsmessig i en kommunikasjonskampanje på sosiale medier, da spesielt Facebook og Instagram. Når det gjelder kjønn på målgruppen er det ikke ett kjønn som stikker seg spesielt ut som mer velegnet for målgruppen. Ipsos viser til tall at kjønnsfordelingen på andel brukere på sosiale medier som Facebook og Instagram er ganske jevn. Selv om 56% av brukerne på Instagram er kvinner.  

Hva tenker du om målgruppen til 4Ocean? 

Kilder brukt i forbindelse med dette innlegget:

https://www.ipsos.com/nb-no

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

https://www.sintef.no/siste-nytt/hva-betyr-egentlig-sirkular-okonomi/

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal