vildechristinskildrud January 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget vil jeg definere
og forklare begrepene nettverkseffekter, transaksjonskostnader og increasing
returns i kontekst.

Nettverkseffekter handler om
effekten av at flere er aktive i et nettverkssamfunn, dette kan både være
spesifikke grupper, nettsider eller plattformer. Transaksjonskostnader handler
om hvor mye det koster for kunden å kjøpe produktet. Ikke bare med tanke på
penger, men også tid og energi. Increasing returns handler om at plattformer
som selger digitale tjenester og produkter tjener mer ved at plattformen blir
brukt av flere. Ettersom at det er digitale tjenester vil ikke kostnadene øke
for bedriften ved høyere brukermasse.

Begrepene brukt i kontekst

For å forklare begrepene nettverkseffekter,
transaksjonskostnader og increasing returns vil jeg bruke Spotify som eksempel.

For litt over ti år siden var det helt normalt å kjøpe en CD for å høre på musikk, mens i 2018 hadde strømmetjenesten Spotify over 108 millioner premium brukere ifølge Dagens Næringsliv. Transaksjonskostnadene er betydelig forskjellig mellom de to måtene å få tak i musikk. Ved kjøp av CD må man komme seg til en butikk der de selger CD-er for å så kjøpe en CD med 10-25 sanger for 100-200 kr. Ved å bruke Spotify så må du laste ned appen, lage en bruker og legge inn betalingsinformasjon. Ved å gjøre dette får man så å si alle sanger til 99,- i måneden. Transaksjonskostnadene er derfor mye høyere ved kjøp av CD i butikk.

Hentet fra: https://komputer.no/programmer/musikk/spotify-viser-ditt-musikalske-jeg-i-2017

På grunn av at transaksjonskostnadene
er lavere ved å velge Spotify, har det gjort så plattformen har fått veldig
mange daglige brukere. Her kan vi trekke inn increasing returns, som betyr at
plattformen tjener mer ved at flere bruker tjenesten. I dette tilfellet fører det
til at flere betaler for premium abonnement. Uansett hvor mange som kjøper abonnementet,
vil ikke Spotify betale noe mer, som for eksempel en t-skjorte selger måtte ha
gjort for produksjonskostnadene av flere t-skjorter.

Da Spotify er en digital plattform har
det lettere for å oppstå nettverkseffekter på grunn av delingsfunksjonene som
finnes. Spotify kan kobles til flere sosiale medier-apper og man kan dermed
dele linker fra Spotify med de fleste. Spotify er en plattform brukt av mange,
og den blir brukt av flere på grunn av dens mange brukere. Ettersom alle hører
på sine favorittsanger blir det formet topplister for landet du er fra, og
topplister for hele verden. Aktiviteten din og andres former topplistene, og
man finner andre sanger å høre på basert på hva andre hører mye på. Ved delingen
av Spotify-linker og aktiviteten på plattformen vil det dermed oppstå en
nettverkseffekt som gjør at store deler av verden har hørt/hører på de samme
sangene.

/ Vilde Christin Skildrud

Litteraturliste

https://www.dn.no/musikk/spotify/stromming/spotify-okte-antall-abonnenter-med-31-prosent-men-beklager-overfor-investorene-den-tar-vi-pa-var-kappe/2-1-646803