andreahopen april 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forelesningene med Karl Philip har vi lært om et viktig element for målsetting som kalles OKR, som blir brukt av mange store organisasjoner for eksempel Google og Netflix. OKR, eller Objectives and Key Results, er et system for gjennomføring. I dette innlegget skal jeg forklare hvordan bedrifter kan bruke OKR for å øke effektiviteten til bedriften og hvordan LinkedIn bruker dette prinsippet aktivt for å nå mål. 

Interessert i å få en kort og god innføring i hva OKR er? Snurr film! 

Hva er OKR? 

OKR er ikke noe nytt, for røttene går tilbake til 1954 da Peter Drucker introduserte begrepet «Managing by Objective». Dette ble videreutviklet av Andy Grove, sammen med Robery Noyce og Gordon Moore, som videreutviklet begrepet fra MBO til OKR. OKR er som sagt et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Ved å gjøre enhver sine mål i bedriften åpne for hverandre, bidrar det til at alle drar i samme retning og skaper en god internkommunikasjon. 

Hvordan fungerer OKR?

Objekctive: Hva ønsker du å oppnå? 

Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit? 

Objective er retningen. Dette er det konkrete målet som bedriften ønsker å få ut med hjelp av Key results, som er handlingene for å nå målet. Key results er hvordan du skal komme deg dit. Hva må bedriften gjøre for å oppnå målet? Det er handlingene som må settes i gang og det kan være alt fra markedsføring, produksjon eller det administrative i en bedrift. 

Ved å svare på de to spørsmålene tvinger du frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når alle de ansatte besvarer spørsmålene og legger frem sine mål for resten, dannes en sosial kontrakt mellom de ansatte. Dette gjør til at de ansatte er på samme side og vet hva de kan forlange av hverandre. Ved å vise frem sine personlige mål, vil man føle presset på å nå målene også. 

I følge Inevo  er det i hovedsak 4 fordeler med å benytte OKR:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Et eksempel på OKR i et markedsføringsteam er:
Objective: forbedre den nye markedsføringsprosessen 

KR1: Utvikle personlig forhold til 5 potensielle kunder 

KR2: Lansere 5 «webinars»

Det kan også settes opp slik eksamensgruppen min gjorde det med nettbutikken vi skal lage: 
Objective: Opprette en velfungerende og brukervennlig nettbutikk som folk får lyst til å oppsøke. Oppnå kompetanse om hvordan man utvikler og drifter en nettbutikk, tilegne oss kompetanse om hvordan markedsføringen bør være for å drive trafikk til nettstedet.
KR1: Oppnå 500 besøkende på nettsiden innen 1.juni (7/10)
KR2: Få 200 følgere på Instagram innen 1.juni (6/10)

KR3: Få 20 abonnenter til nyhetsbrev innen 1.juni (7/10)

Hvordan bruke OKR til å øke effektiviteten i bedriften 

LinkedIn bruker OKR for å koble ansatte til selskapets oppdrag. Jeff Weiner, admin.dir i LinkedIn, gjør OKR-ene mer personlige og oppfordrer teamet sitt til å stille utfordrende OKR-er som ikke er lett oppnåelige. Hva gjør Weiner for å følge opp dette? Han møter teamet sitt en gang i uken i 3 timer og hver sjette uke i en hel dag. Målet med ukentlige møter er å få en oppdatering om hvordan alle gjør det med sine OKR-er. For å opprettholde og skape god energi i teamet, starter Weiner alltid møtet ved å gå rundt i rommet og be hver av medarbeiderne om å dele en personlig seier og en profesjonell prestasjon fra uken før. Dette er tiltak som fører til god internkommunikasjon og som gjør det lettere for medarbeiderne å fungere sammen.

Kilder: 

https://medium.com/happierco-blog/how-to-write-objective-and-key-results-practical-examples-dc28e36db0d9