Emil Eriksen april 7, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er OKR? OKR står for Objective, Key Results. OKR er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. OKR prosessen benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver… Fortsett å lese →