akmal februar 14, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

OKR står for Objective, Key Results. OKR hjelper deg med å sette deg mål, holde deg fokusert, og alltid ha en fremdriftsplan, slik at du ser noe fremgang i arbeidet ditt. Dette hjelper både deg og din bedrift til å sette i gang og lage en plan for fremtiden. Først må du sette deg et klart mål (Objective), og så må du tenke på hvordan du skal komme deg til det målet (Key Results) Med en slik hjelpe-planlegger, så har du klare ambisjoner på hva som skal oppnås, og hva som skal til for å oppnå dem!

For at dette skal fungere, må bedriften sette seg sammen, og sammen komme med en løsning for å oppnå målene. Hver enkelt individ kan ha sitt eget mål og strekke seg etter, som sammen påvirker målet til bedriften. Dette holder motivasjonen i gang og viljekraften i gang.

Hvorfor bruke OKR?

Grunnen til at OKR brukes er nettopp det å holde fokuset på
sine mål. Dette bidrar til klarhet, fokus, økt egeninnsats, og fullføring av arbeidsoppgaver.

OKR ble opprinnelig kjent via Google. I 1999 hadde 30
ansatte av Google en jobb som de ikke tjente penger på. Dette var starten på
den gigantiske søkemotoren som vi kjenner idag. Investoren John Doerr puttet
inn 12 millioner i selskapet, og presenterte dem for OKR. OKR var ukjent for
de, og John Doerr introduserte dem for dette og måten denne bruker på å drive
en bedrift. Google, så nye og erfarende de var, hadde ingen måte å styre
selskapet på, så de aksepterte denne nye metoden. Hvert kvartal brukte Google
OKR, og viste frem sine mål og hva de hadde oppnådd. Idag har Google over 80 000
ansatte, og de bruker fremdeles OKR.

Det er i hovedsak 4 fordeler med å benytte OKR:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til
    overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til
    målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Den opprinnelige OKR presentasjonen fra 1999 kan du se på denne nettsiden.

All creds til vår lærer K.P. Lund som forklarte dette veldig godt i sin blogg. Les den her