andreahopen juni 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget vil jeg skrive om performance marketing og hvorfor bedrifter velger å fokusere på det fremfor tradisjonell markedsføring og merkevarebygging. Foreleseren vår, Anders Mamen, snakket mye om hva performance marketing er og blant annet om hvorfor det er viktig å kunne måle annonsene våre for å se effekt. Mange bedrifter tilbyr hjelp av implementering av Performance Marketing, mens andre generelle bedrifter bruker det aktivt som en del av markedsføringen. 

Performance marketing er en form for digital annonsering hvor du kun betaler når det foreligger målbare resultater. Performance marketing blir ofte sammenlignet med merkevarebygging. Forskjellen er at performance marketing er kjøpsreklamer, mens merkevarebygging handler om å bygge en relasjon over tid. 

«Performance marketing er en form for digital markedsføring hvor annonsørene betaler basert på resultatene i sine markedsføringskampanjer. Annonsørene kan da betrygge seg med at de kun trenger å betale når det faktisk skjer ønskede handlinger (et klikk/kjøp ect) fra en sluttbruker/kunden».

Måling

Som Anders snakket om i forelesning, så er det lettere å måle effekten av performance marketing enn av merkevarebygging. Når man har en annonse er man helt avhengig av å kunne måle for å se effekt og kunne forbedre ulike punkter. Ved PM kan vi se hvem som går inn på annonsen vår og de som kjøper produktet. Og dette er handlinger som kan måles ved PM, som er en stor fordel som gjør at bedrifter som regel trekker i performance marekting retningen. 

 Det finnes fire ulike typer resulater som omtales innenfor performance marketing:

  • CPM (cost-per-mile / kost per tusen). Denne modellen baserer seg på antall ganger annonsen din vises til en person. 
  • CPC (cost-per-click / kost per klikk) er nettannonser hvor du betaler for hvert klikk annonsen din får. 
  • CPL (cost-per-lead / kost per lead) er en modell hvor tilbyderen tar betalt for det antall konkrete henvendelser fra potensielle kunder som annonsen genererer. 
  • CPA (cost-per-action / kost per handling) er nettannonsering prise tut fra et konkret salg.

Kjennetegn ved Performance marketing

Noen av kjennetegnene ved Performance marketing er å ha annonser som skaper oppmerksomhet, som får flest mulig til å se og få en oppfatning om. Det handler også om å få folk, og alle helst folk fra målgruppen til å klikke på annonsen og gå til landingssiden. For at brukeren tar det videre derifra, bør landingssiden være oversiktlig og svare til brukerens forventninger. Ved Performance marketing vil vi naturligvis ha folk til å gjennomføre et kjøp, for så å spre positiv WOM til venner og bekjente. 

What is Performance Marketing? Practical Guide

Hvorfor Performance marketing? 

Markedsførere som ønsker å oppnå gode resultater, er nødt til å være oppdaterte på faget til enhver tid. Hva som fungerer på markedet, forandrer seg hver dag og er avgjørende å holde seg oppdaterte på for å skape gode resultater. Da jeg googlet «Performance Marketing, bedrifter», fikk jeg opp mange ulike bedrifter og resultater. Det er mange bedrifter som tilbyt veiledning og hjelp med implementering av Performance marketing. Noen bedrifter lever av å kunne lære andre bedrifter innen ulike sektorer, om hvordan de skal få klikk og potensielle kunder. Noen av bedriftene som tilbyr hjelp er Solid Media og Sempro. Bedrifter som aktivt bruker Performance Marketing er Sector alarm.  

Til veis ende

Da var dette semesteret kommet til veis ende og om få dager leverer vi eksamensoppgaven vår. Dette semesteret har vært fylt med positive opplevelser, nedturer, mange gode forelesere og jeg sitter igjen med ekstremt mye nyttig og relevant erfaring som jeg tar med meg videre i utdanningsløpet. 

Kilder:

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing