emilietorset juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Performance marketing kan forståes som et ganske bredt begrep innenfor digital markedsføring. I denne sammenhengen ser man gjerne at denne markedsføringsmetoden baserer seg på en målbar markedsføring der resultatene legger styring for aktivitetene. Gjennom synlighet.no sitt blogginnlegg om temaet tar forfatteren Lars Johanson oss gjennom temaet i fire egenskaper som skal beskrive markedsaktiviteten markedsføringsmetoden baserer seg på. Dette er noe jeg vil ta utgangspunkt i gjennom dagens blogginnlegg.

I
dette blogginnlegget skal jeg dermed gå igjennom:

  • Hva er performance marketing?
  • Hvilke fire egenskaper definerer markedsaktiviteten innenfor performance marketing?
Performance Marketing Dictionary archivos - Affilired - Travel ...
Hentet fra affilired.com

Hva er performance marketing?

Som
jeg var inne på i innledningen, handler performance marketing om å skape
resultater med digital annonsering. Dette utgjør at aktivitetene styres
deretter, gjennom de målbare resultatene. Videre benytter man
markedsføringsformen ved at man kun betaler for de målbare resultatene som
oppstår.

I denne sammenhengen skriver også Stig Hammer i sitt blogginnlegg på blogg.markedspartner.no at de fire vanligste resultatstypene innenfor performance marketing er CPM, CPC, CPL og CPA. Derigjennom betaler man dermed for hver 1000-ende visning, hvert klikk, hvert lead og hver handling. På denne måten betaler man kun for resultater, noe som kommer godt med for et markedsføringsbudsjett. Så hvor benytte seg av den?

Digital Marketing Archives - Page 5 of 5 - Antevenio
Hentet fra antevenio.com

Hvilke fire egenskaper definerer markedsaktiviteten
innenfor performance marketing?

Grunnlaget for å bruke denne markedsføringsmetoden handler gjerne om de fire typene av markedsaktivitetene performance marketing utgjør. De fire stegene vil dermed handle om målretting og segmentering, måling av konkrete resultater, testing og optimalisering, samt budsjettering. På denne måten får man svarene på hvordan den digitale markedsføringen funker, i tillegg til hvorfor man bør benytte seg av den.

1) Målretting og segmentering

I
de fleste tilfeller vil performance marketing handle om det motsatte av
massekommunikasjon. Dette fører til at markedsføringen og kommunikasjonen blir
spesifisert mot de ulike delene av målgruppa, slik at påvirkningsgraden også
kan bli større. I denne sammenhengen gir performance marketing muligheten til å
personalisere kommunikasjonen på individnivå, noe som gjør at relasjonene også
kan bli etablert på sikt. Når dette er nevnt kan dette tolkes som den ideelle
situasjonen og kan dermed være vanskeligere å få til i praksis.

De ulike kampanjene som gjennomføres via performance marketing splittes derfor gjerne inn i små segmenter, slik at tilretteleggingen for personalisert markedsføring er tilstede. Innenfor dette kan man dermed segmentere etter ulik alder, kjønn, geografiske områder eller spesifiserte interesser. Både Facebook Business Manager og AdWords er gode verktøy for å kunne tilrettelegge for dette, da de innehar enorme data om de ulike brukerne deres.

Hva er performance marketing
Hentet fra slideshare.net

2) Presis måling av konkrete resultater

I
tillegg til å kunne målrette seg mot spesifiserte, små segmenter, vil
performance marketing også gi gode muligheter for å gjennomføre en presis
måling av konkrete resultater. De enorme dataene man får tilgang til gjennom
Facebook Business Manager og AdWords vil kunne hjelpe deg med å øke
effektiviteten av kampanjene som gjennomføres. Dataene utgjør konkrete
størrelser, slik at man senere kan få en presis måling av resultatene derfra.
De ulike størrelsene kan spesifiseres som antall salg, antall klikk, antall
besøk i en viss tidsperiode eller andre registreringer.

For å kunne måle og få konkrete resultater er det viktig at markedsbudskapet tilrettelegger for en respons som kan måles innenfor de ulike handlingene. På denne måten må kun eksponerte mottakeren dermed gjennomføre handlinger som å klikke på annonsen, klikke seg inn på nettsiden, foreta et kjøp og liknende. Dette blir dermed handlinger som bør presiseres før kampanjen kommer i gang, slik at målsettingen blir nådd.

Performance Marketing – Kristo Iversen Douvros
Hentet fra kristooid.com

3) Jevn testing og optimalisering

Etter
å ha tilrettelagt for presise målinger og konkrete resultater vil man etter at
kampanjen har startet, gjennomføre kontinuerlig testing og optimalisering. Da
performance marketing handler om å opparbeide seg gode resultater og forbedre
dem underveis. På denne måten gjennomføres mye av arbeidet etter at kampanjen
har startet, slik at man kan teste ut ulike annonsetekster, bilder og
plasseringer slik at man kan se hvilke som gir de beste resultatene. Dette
utgjør at kostandene kan optimaliseres og investeres der de gir de beste
resultatene, noe som gjør at budsjettet vil brukes mer effektivt. I tillegg vil
man kunne rette opp feil, slik at midlene på en eller annen måte alltid vil
kunne få gode resultater.

I denne sammenhengen vil særlig Google Analytics være et effektivt verktøy for å kunne følge med på dine ulike KPI, i sammenheng med aktivitetene som blir utført. Dette vil gjøre at man kan lære av tidligere kampanjer, slik at man hele tiden optimaliserer bedriftens markedsføring og dermed resultater.

5 Important Google Analytics Metrics You Should Track - KBWorks
Hentet fra kbworks.org

4) Fleksibel budsjettering

I tillegg til å kunne optimalisere kampanjen underveis, vil dette utgjøre at budsjettet også kan benyttes fleksibelt. I motsetning til tradsjonelle markedsføringsmetoder tilrettelegger performance marketing for at man kan bestemme innsatsen i forhold til resultatene. Dette vil si at man vil kunne spe inn med flere midler, så lenge kampanjen gir lønnsomme resultater. På denne måten jobber man ikke etter et fast budsjett, men optimaliserer det forløpende gjennom kampanjen. Derav bør den kobles mot inntektsbudsjettet og ikke kostandsbudsjettet, da denne markedsføringsmetoden tilrettelegger for det.

Hospitality Financial Leadership – How to Review a Hotel Budget
Hentet fra revenue-hub.com

Kort oppsummering – Hvorfor benytte seg av performance marketing?

Nå som jeg har gått igjennom de fire temaene som performance marketing handler om, er det aktuelt å oppsummere hvorfor en man bør benytte seg av den. Med tanke på budsjetteringen og optimaliseringen underveis i kampanjen, vil markedsføringen bli kostnadseffektiv, sammenliknet med tradisjonelle metoder.

De konkrete målene vil gjøre at aktivitetene optimaliseres deretter, noe som gjør at investeringen stort sett ser seg lønnsom. Dette vil også gjøre det lettere å nå de målene som er satt, da de er konkrete og aktivitetene føler dem fortløpende. På en annen side krever performance marketing at man bruker mye tid og innsats på analysen, da dette er avgjørende for resultatene. Derav vil en god innsikt i denne typen arbeid, komme godt med.

Mitt
tips er i hvert fall å sette seg inn i performance marketing før du benytter
deg av den, slik at planleggingen kan tilrettelegge for en god effektivitet. I
tillegg vil prøving og feiling hjelpe deg på veien til de kostandseffektive
kampanjene du lenkter etter, på sikt.

/ Emilie Torset