christinalundsten mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er det som skiller “performance marketing” fra andre digitale markedsføringsstrategier? For å svare på dette skal jeg først ta for meg hva det er, og hvorfor det kalles for resultatbasert markedsføring.

What is Performance Marketing? How to make a Performance Marketing ...
Bilde hentet fra bizzvn.com

Hva er Performance Marketing?

Hvis du oversetter ordene direkte blir det ytelses markedsføring, og det er nettopp det dette handler om. Man måler markedsføringen basert på resultater. Det er et omfattende begrep som i all hovedsak handler om markedsføring på nett, og annonseringer hvor annonsøren betaler affiliates (bloggere, influensere, firmaer) når en spesifikk handling er utført.
Det vil si at annonsørene betaler basert på resultatene i kampanjen sin – altså ved en ønsket handling som salg eller klikk fra kunden.

Det som skiller denne typen markedsføring fra andre er at man ellers betaler på forhånd, uten garanti for salg. På denne måten er Performance marketing med på å sørge for god ROI (Return of Investments, eller på norsk investeringsavkastning).

Performance marketing er målbart og lett å spore ned til det enkelte klikk. Dermed kan annonsører måle alt fra Cost of Acquisition til incrementality. Dette er en effektiv måte å annonsere på hvis man har Customer Acquisition Cost (CAC) i bakhodet. Det bryter også med tradisjonell digital markedsføring, hvor det er en større økonomisk risiko involvert.

Fordeler ved å bruke Performance marketing

Det er mange fordeler ved å bruke denne typen markedsføring, og jeg vil liste opp noen av de under:

  • Du kan nå den målgruppen du ønsker, uansett geografi og demografi. Det kan være spesifikt for lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, og man kan spesifisere det etter kjønn, alder, interesser osv.
  • Målgruppen velger selv hvordan de ønsker å konsumere annonsen. Tradisjonell markedsføring er veldig spesifikt til enkelt kanaler, og man kan ofte oppleve det som at man blir spammet med e-poster o.l.
    De kan her velge preferert måte, som f.eks. Youtube, eller Facebook Ads.
  • Basert på informasjon du gir i fra deg på nettet kan de lage veldige spesifikke reklamer til hver enkelt person.
  • Det er lett for konsumenten å interaktere med annonsøren, ved f.eks. rating.
  • Det er kostnadseffektivt. Man slipper masseproduksjon, og annonsen er mer spesifikk til målgruppen.
  • Man bestemmer selv størrelsen, og man velger selv hvilken skala man ønsker å eksponere det.
  • Det er lett å analysere resultatene fordi de kommer med en gang. Dermed kan man optimalisere hurtigere.

Typer av Performance marketing

Som nevnt innledningsvis er denne typen resultatbasert markedsføring et omfattende begrep. Det er flere typer for markedsføring som kommer inn under dette, og jeg skal nå gå gjennom noen av dem.

Affiliate marketing

“Dette er en form for markedsføring der en nettbasert forretning belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende eller kunder som formidles til forretningen. For eksempel kan en eier av en nettside eller blogg omtale et produkt eller en leverandør med en lenke til forretningens nettsted.”
Wikipedia

Et eksempel på dette er Amazon som startet sitt eget affiliate-program, etter at de så en stor pågang som følge av at bloggere anbefalte produkter og linket til deres side.

Native advertising

Oversatt til norsk betyr dette innholdsmarkedsføring, og det er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring etterligner ofte journalistikk og bruker ofte journalistisk uttrykkform for å skape interesse.

Skjermbilde hentet fra VG.no som illustrerer innholdsmarkedsføring

Sponsorship

Kan f.eks. være en influenser som annonserer for produktet på sine kanaler, i bytte mot å få produkter eller en økonomisk gevinst. Denne typen er ofte vinn-vinn for partene, ettersom influenseren reklamerer for produkter som de kan stå inne for, mens annonsøren klarer å koble merkevaren sin til en annen «merkevare».

Det er viktig å tenke på at man må finne influensere som har kredibilitet til dn aktuelle produktkategorien. Det handler ikke om å finne den største influenseren, men den som treffer best på ditt produkt.

Kilder:
https://bizzvn.com/what-is-performance-marketing-how-to-make-a-performance-marketing-campaign/960/
https://www.businessnewsdaily.com/4659-what-is-roi.html
https://no.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing
https://blog.hubspot.com/sales/amazon-affiliate
https://no.wikipedia.org/wiki/Innholdsmarkedsf%C3%B8ring