akmal February 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tillit er noe som kan bruker i ulike nivåer eller i ulike sammenhenger. Tillit vil si at man kan dele informasjon til andre, i håp om at den andre personen ikke misbruker den informasjonen. Her tar personen er stor risiko ved å gi fra seg den informasjonen, og med dette har en person tillit til den andre personen. Informasjon kan være hva som helst, og det kan også være fysiske ting eller tjenester. Man trenger ikke å kjenne den personen man har tillit til, for å stole på han/hun. Det finnes to typer av tillit:

Kognitiv tillit – Til profesjonelle arbeidsfolk. Eksempel på dette er en håndverker. Hvis du skal pusse opp kjøkkenet, og trenger en håndverker, så er du villig til å gi fra deg husnøklene til denne personen for at de skal få tilgang til huset og gjøre jobben sin. Du vet at han/hun har kompetansen til å fikse ting, og du kan stole på at han/hun gjør jobben og ikke tar noe fra huset. Et annet eksempel er foreleser. Når du er på skolen og en foreleser er oppe og snakker, så har man tillit nok til den foreleseren om at det han/hun snakker om er sant. At foreleseren gir korrekt informasjon og lærer oss studenter riktige ting.

Affektiv tillit – Emosjonell tillit. Dette er hvis du har en nær venn som du har en veldig god tilknytning til, gir deg råd om å bruke en bestemt håndverker, eller et bestemt produkt, får du automatisk mye tillit til den håndverkeren eller det produktet. Din tillit til din venn er så stor at du stoler på at det han/hun anbefaler er noe som må være bra.

Dette kan også være magefølelsen. Du har sikkert følt at det
er noe ved en person, eller ved en ting, som ikke føles helt riktig. Her har du
tilliten som blir svekket for akkurat det.

Det trenger ikke nødvendigvis å være en person man har tillit
til, men det kan være tillit til en tjeneste eller en produkt. Tjenester som DNB
banktjenester. Vi har tillit til at pengene våres ligger trygt i en bankkonto,
og vi kan ved hjelp av nettbanktjenesten gjøre hva vi vil med de pengene. Vi
kan se på Uber tjenesten. Vi stoler på at en app kan gi oss en sjåfør som kan frakte
oss fra punkt A til punkt B, og betalingen skjer uten av vi trenger å tenke på
det. Det blir automatisk trukket fra kortet. Det kan også være tillit til en
ide. Ideen om at Apple skulle ta over mobilbransjen, og bli den største
mobilleverandøren i verden. Det var en ide Steve Jobs kom med, og det var de
ansatte som hadde tillit til den ideen. Vi har tillit til produktet Apple
produserer, som en iPhone. Vi stoler på at den vil ringe de vi vil ringe, og
tekste de vi vil at den skal tekste. Vi tar private bilder med telefonen, og vi
har nok tillit til at de bildene ikke blir spredt til noen andre enn bare til
de vi ønsker å dele dette med. Det er derfor veldig viktig å ta vare på den
tilliten vi får av andre, for tillit er som viskelær, det blir mindre og
mindre for hver feil vi gjør.