emmastoele juni 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En digital strategi skal gi oss et klart bilde på hvordan bedriften skal gå fram med kanalintegrasjon og markedsføringsaktiviteter.
Målet med en markedsføringsstrategi er derfor å integrere de ulike markedsføringsaktivitetene med de digitale for å oppnå de overordnede bedriftenes overordnede mål. 
De tradisjonelle målene for markedsføringsstrategi vi kjenner til tilsvarer målene vi finner i digital markedsføringsstrategi. (Chaffey og Ellis-Chadwick 2019, side 138)

En digital strategi kommer av innovasjon innhentet fra teknologi, datastyring og diverse type digitale medier. Strategien omtales som digital disrupsjon, og er eksempler på hvordan digital teknologi kan gjøre endringer.  En rekke velkjente selskaper som airBnB, TripAdvisor, uber og Amazon er eksempler på disruptive selskaper. Digital disrupsjon bidrar først å fremst til å få nye aktører inn i et marked. I tillegg hjelper den eksisterende bedrifter med å sette sammen nye forretning og inntektsmodeller ved hjelp av teknologi medier og data. (S.138,139)

Professoren Michael Porter mente at viktigheten av strategi økte på bakgrunn av internett. Derfor oppfordret han selskaper til å være varsomme når de utviklet en strategi. Han la fram seks punkter som han mente ville bidra til å opprettholde en god strategi:

  1. Start med rett mål. Et mål som er avgjort etter økonomisk verdi.
  2. Definer hva som er verdiperspektivet. Det viktigste er at det er i en bra stand, men også unikt!
  3. Opprett en annerledes verdikjede ved å gjøre ting annerledes.
  4. Vær alltid forberedt på å måtte gjøre «trade-offs», skreddersyd virksomheten din for å utkonkurrerer konkurrentene.
  5. Finn en dimensjon mellom hva selskapet gjør og hvor det vil være. Få en oversikt over hvilke ressurser som finnes.
  6. Etabler kontinuerlig. Vedtak som planlegging følger særegen posisjon angitt av de originale målene.
    (Chaffey og Ellis-Chadwick 2019, side 146)

Hvordan utvikle en digital strategi?
I boken Digital Marketing av Dave Chaffey og Fiona Ellis-Chadwick finner vi en SOSTAC model som ofte brukes for å utvikle en digital strategi. Slik kan den se ut:

Bildet hentet her

Ordet SOSTAC består av forbokstaven på de forskjellige stegene i modellen. 

Situation:
I dette steget skal den nåværende situasjonen kartlegges. Her er det lurt å foreta en SWOT-analyse. SWOT er en analyse av bedriften som skal identifisere de svake og sterke sidene, samt de forskjellige mulighetene og truslene. 
En SWOT-analyse kan se slik ut:

Bildet lånt her

Objectives: 
Hvor er det vi ønsker å være? Her må vi sette oss mål på hvordan vi skal skaffe oss kunder og hvordan vi skal beholde dem. Det er viktig å tenke på hvordan man kan engasjere kundene på best måte. Hva er målet våres for bedriften? Her er det mulig å sette opp det en OKR. En OKR skal besvare to sentrale spørsmål: hva ønsker vi og oppnå, og hva må gjøres for å oppnå det? En OKR kan se slik ut:

Objective (hva vi ønsker å oppnå): En velfungerende nettbutikk som er brukervennlig for kundene.
KR1(hvordan vi har tenkt å gjøre det): 10 abonnenter på nyhetsbrevet.
KR2: Mobilvennlig nettside 7/10 
KR3: Oppnå 100 besøkende innen en måned etter lansering av nettsiden. 

Strategy:
Hvordan skal vi komme oss dit vi ønsker? Her må vi finne en strategi som gjør at de forskjellige målene i beslutningene blir nådd. 

Tactics: 
Hvordan kommer vi oss eksakt dit? Når vi har identifisert hvilken strategi vi vil bruke kan vi planlegge mer eksakt hvordan vi skal nå målene. Her kan vi se på hvordan vi kan bruke sosiale nettverk og kommunikasjon. Det er også lurt å ta i bruk nyhetsbrev. (Chaffey og Ellis-Chadwick 2019, side 148)

Actions:
Hvem gjør hva og når? Her må vi se på detaljene som omhandler taktikkene. Steget referere til endringsledelse, handlingsplaner og ferdigheter innenfor prosjektledelser. (Chaffey og Ellis-Chadwick 2019, side 148)

Control
Siste fasen handler om hva som må karlegges før vi utfører. For å vurdere hvilke strategiske og taktiske mål som skal oppnås kan vi bruke en webanalyse som Google Analytics. Ut i fra Analytics kan vi bruke tallene til å se på hvilke forbedringer som bør gjøres. 

Kilder:

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2019. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 7 utgave.