Allia Paraveen June 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En digital
strategi er en veileder for å kunne føre en bedrift i riktig
retning når det kommer ned til digitalmerkedsføring. Det er viktig å ha en
digital strategi fordi det skaper retningslinjer for bedrifter, og setter opp en
struktur for å kunne nå de målene en bedrift ønsker å oppnå.

Jeg mener
at det viktigste i en digital strategi er å kunne vite hva man vil eller hvor
man vil. Veien til å nå et mål er det viktigste en må kunne fokusere på, men
for å kunne nå målet er det viktig å ha en oversikt over dagens situasjon som
beskriver hvor en står i dag og hvor man øsnker å være i fremtiden. Deretter kan
man sette tydlige mål en kan enkel jobbe opp mot, disse målene skal hjelpe og
påminne deg hva det er du ønsker å oppnå. Det er derfor vikktig å ha
realistiske mål du kan oppnå, som er relevante og målbare. Her kan man benytte
gode verktøy som blant annet Google analtyics til å analyserer prosessen.

Målgruppen og kommunikasjon

Målgruppe
er den andre viktige elemnten i en startegi, fordi du må ha en oversikt over
hvem det er du ønsker å hendvende deg til, eller hvem du prøver å nå og
påvirke. Det er derfor viktig å tenke for seg hvor kan man treffe denne
målgruppen på en effektiv måte, nærmere kan man dele dem i grupper eller
segmenter, til slutt ha en oversikt over hvilken kanaler og plattformer de
bruker mest. Slik at du kan bruke de samme kanalene til å kommunisere med målgruppen
din, eksempler på slike kanaler kan være Facebook eller LinkedIn.

Tar en
hensikt til disse ulike elementeme i en digital strategi så er man godt på vei!