theaorn June 3, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Skrevet av Hanne Berg.

I forretningsverdenen snakker man ofte om at man må ha en form for strategi. Hvorfor trenger vi en strategi? Enkelt og greit er det et verktøy som tas i bruk for å finne veien en vil gå for å nå målet som er satt.

I dag kommuniserer de fleste av oss på digitale flater. Bedrifter har inntatt digitale plattformer i stor grad, vi promoterer bedriften og selger ofte produkter over nett. Dette er en trend som definitivt er kommet for å bli. Bedrifter må rett og slett være der målgruppen er for å kunne nå ut, og tradisjonelle medier som lineær TV er ikke nødvendigvis lenger den rette og eneste kanalen det bør satses på.

Hvordan skal vi gjøre oss synlige digitalt?

I dag kreves det ofte mer enn bare en nettside og en Facebook-profil som oppdateres nå og da. I dag sitter vi på en mengde data som gjør det mulig for bedrifter å spisse sin markedsføring ut mot kunder. Rett behandling av denne type data kan bidra til å skape en digital strategi som gjør bedriften synlig for målgruppen.

Digital strategi

En digital strategi er ifølge Erik Eskedal en strategi med fokus på de kanalene og virkemidlene som er digitale. Å lage en digital strategi vil kunne gi bedriften en oversikt over hva deres faktiske mål er, hvem målgruppen er, hvor de befinner seg og hvordan deres budskap skal kunne treffe dem.

Som Karl Philip Lund skriver i sitt blogginnlegg om strategi; “Strategi er å velge en retning og implementere som et helvete.”

Hva skal strategien inneholde?

En digital strategi kan på mange måter kalles en plan. Erik Eskedal mener en slik strategi bør lages ut i fra hvor du er i dag, og hvor du ønsker å nå – altså veien til målet. En digital strategi kan inneholde:

  1. Hvor du er nå – En situasjonsanalyse som sier noe om nåsituasjonen.
  2. Hvor du ønsker å nå – Hva ønsker man å oppnå? Hva er selskapets overordnede mål og hvordan skal det digitale bidra til dette? Hva er den digitale visjonen? Sett mål.
  3. Hvordan du skal komme dit – Hvordan skal du nå målene?
  4. Hva du skal gjøre – Hvilke aktiviteter skal du gjennomføre for å nå målene?
  5. Hvem skal gjøre hva – Hvem skal ha ansvar for å gjennomføre hvilke aktiviteter?
  6. Hvordan vi skal måle om vi er på rett vei – Hvordan skal man kontrollere at man er på rett vei og gjøre de nødvendige forbedringene?

Les mer om Eskedals tanker om digital strategi her.

Hvilke kanaler vil vi være på?

Hvilke kanaler bedriften velger avhenger mye av målgruppe, hvilken type bedrift som representeres og hvilke produkter/tjenester som selges. Det finnes tre typer markedsføring på digitale flater:

Søkemarkedsføring på Google

Dette innebærer blant annet SEO (Search Engine Optimmization) og PPC (Pay Per Click-annonsering).

Markedsføring på sosiale medier

Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Pinterest og Twitter for å nevne noen.

Dialogmarkedsføring

E-post-markedsføring, SMS, Messenger og WhatsApp blant annet.

Valg av kanal(er) baserer seg ofte på hvor målgruppen til den enkelte bedrifter er. Søkemarkedsføring er noe mange bedrifter tar i bruk fordi verktøy som søkeord kan bidra til å mer spesifikt nå ut til målgruppen. I dag vil det for flere bedrifter ha mer verdi å nå ut til målgruppen framfor flere med mindre interesse for det bedriften selger.

Kilder:

Innlegget Hva er viktig i en digital strategi? dukket først opp på THEA ØRNESEIDET.