WilliamHofsnes juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med min eksamenspartner Benjamin Redzic.

Vi lever i en digital verden som blir mer og mer digitalisert for hver dag som går. Det blir foretatt over 40 000 søk på Google per sekund. Det sier seg selv at det er essensielt for bedrifter å sikre seg synlighet på nett. Uten en klar digital strategi, vil bedrifter føle seg retningsløse fordi de ikke har klare strategiske mål for hva de vil oppnå online.

Bildet hentet fra mff.no
http://www.mff.no/arrangementer/h85zjp2jhbsaa5azxr9yre56tzj2wm

Hva er en digital strategi?

En digital strategi tar for seg de operasjonelle og taktiske digitale tiltakene til en bedrift. Det kan være en overordnet forretningsstrategi som tar for seg online markedsføring, sosiale medier, teknologiske prosesser, IT og mye mer. Digital strategi kan også fungere som et enkelt digitalt tiltak som støtter et delmål innen for din overordnede forretningsstrategi. En digital strategi skal være tett knyttet opp mot bedriftens mål og fungere som en guide til hvordan man engasjerer eksisterende og potensielle kunder.

Hva er viktig i en digital strategi?

Skal din bedrift oppnå konkurransemessige fordeler gjelder det å være fremtidsrettet og følge utviklingen. Skal du utarbeide en digital strategi er det derfor viktig å tenke langsiktig. Online utvikling, kundereisen og andre digitale endringer har høy hastighet. Det gjelder å være kontinuerlig oppdatert på hva som skjer og hvert fall hva som skjer/kommer til å skje i den online verden.

Det vil hele tiden være krav til å justere og vurdere din digitale strategi. Det vil si at om du har begynt med det, vil man som bedrift aldri slutte å tenke i digitale strategier. Kundekrav øker, omverdens krav øker og så lenge din konkurrenter forsetter å utvikle seg, er man nødt til å være åpen for justeringer og tenke langsiktig. Kun på denne måten kan du følge den digitale utviklingen.

Hva skal en digital strategi inneholde?

Meningen med å ha en strategi er å sette seg mål, legge en plan og prioritere de tiltakene som generer mest, i tillegg bidrar til at man når de målene som er satt. Skal din bedrift lage en god strategi er det noen punkter man må få et overblikk over først – Hva man ønsker å oppnå, hvor langt har du kommet og hvordan du skal sluttføre målsettingen.

Her er noen punkter som en god digital strategi bør innholde:

 • Mål
 • Budsjett
 • Målgruppe
 • Budskap
 • Digitale kanaler
 • Innhold og aktiviter
 • Analyse og rapportering
 • Optimalisering

Skal du lykkes videre med den digitale kommunikasjonen gjelder det å jobbe med følgende digitale områder:

 • Sosiale medier
 • SEO
 • SEM
 • E-post
Bildet hentet fra slidemodel.com
https://slidemodel.com/templates/sostac-marketing-diagram-for-powerpoint/

SOSTAC-modellen

SOSTAC-modellen er en planleggingsmodell som ble utviklet på 1990-tallet for å hjelpe PR smiths markedsføringsorganisasjon. Modellen gir en tydelig struktur og er enkel å huske. Videre dekker den alle stadiene som trengs for å lage og implementere all salgs typer forretnings- eller markedsføringsplaner. Modellen består av:

S – Situation(Situasjon) – Hvor er vi nå?

Første steg for bedrifter som implementerer SOSTAC-modellen er å etablere en situasjonsanalyse. Noen av disse metodene bør brukes for å gjennomføre en vellykket situasjonsanalyse:

– SWOT-analyse: Styrker, svakheter, muligheter, trusler
– Interessentanalyse: Identifisering og kartlegging av interesser
– PESTLE: Politisk, økonomisk(economy), samfunn, teknologi, lovgivning, miljø(environment)

O – Objective(mål) – Hvor vil vi være?

Neste steg i modellen omhandlet å sette mål. Noe man bør ta i bruk her er SMART-mål. SMART står for spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt.

S – Strategy(strategi) – Hvordan kommer vi dit?

Her gjelder det å velge hvilken strategi bedriften vil benytte seg av. Det er lurt å sjekke ut de forskjellige strategiene for å se hvilken som passer din bedrift.

T – Tactics(Taktikk) – Hvordan kommer vi oss akkurat dit?

Når strategien er valgt, må man velge ut hvilke taktikker som skal brukes for å oppnå målene som er satt.

A – Action(Handling) – Hva er planen vår?

Handlingsfasen dekker hva som må oppnås for hver av taktikkene som er oppført i forrige steg. Det er viktig å bli enige om hvem som er ansvarlige for hvilke oppgaver og når det skal utføres.

C- Control(Kontroll) – Klarte vi å komme oss dit vi ønsket?

Det siste steget tar for seg KPIs og analyser(for eksempel Google Analytics). Ble de strategiske og taktiske målene oppnådd? Det er også viktig å se på hva som kan gjøres slik at resultatet kan forbedres ytterligere.

Kilder

https://synlighet.no/blogg/digital-strategi/

2 thoughts on “Hva er viktig i en digital strategi?

Comments are closed.