joakimgl juni 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Strategibegrepet
kommer fra militæret og betyr kontoret til generalen eller kunsten å lede
soldater i krig. I Line Pettersen sin bok «Hva er strategi» kan vi lese «Vi kan
definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige
omgivelser.» Strategi handler om å se inn i fremtiden. Når man velger en
retning som strategi handler om, må man implementere dette og få til en endring.
Ved å legge en strategi må det starte med et ønske om å få til noe, man må ha
et mål og noe man vil oppnå. Har man ikke dette vil det bli vanskelig å legge en
strategiplan. I dette blogginnlegget vil jeg skrive hva jeg mener er viktig i
en digital strategi.

Først og fremst
må man se på bedriftens nåværende status. Da vil man kunne få en forståelse på
hva som bør gjøres hva som bør prioriteres i tiden fremover. Eksempler på dette
kan være antall besøk på nettsiden, hvor de ulike kommer fra og hvor mange salg
man har gjennomført. En annen viktig del her er å finne ut hvilken kunnskap og
hvilke ressurser dere sitter på. Hva trengs for å kunne bedre denne bedriften
og hvilke områder har man allerede godt bemannet både når det gjelder kunnskap
og personer. Dette er eksempler på hva man skal se etter når man skal kartlegge
bedriftens status per dags dato.

Som jeg
skrev over er kanskje det viktigste i en digital strategi å ha et klart mål. Noe
å jobbe i mot og noe som motiverer bedriften til å skape resultater. Dette
målet bør være noe man kan strekke seg etter, men ikke et mål som er langt over
evne for bedriften. Da kan det fort bli dårlig stemning og motivasjonen blir
fort laber. Derfor bør målet være realistisk og målbart.

Samtidig må
man finne ut hvilke digitale kanaler man skal gå via for å komme ut til kunden
og målgruppen. Ikke alle er like effektive og dermed må man stille seg selv noen
spørsmål og gjøre en slags analyse for hvilke kanaler man skal velge. Til slutt
er det viktig å ha en klar plan på hvordan man skal nå målet man har satt seg.
Det er viktig å skrive ned dette i en strategiplan for å gjøre alle i bedriften
sikre på hvordan man skal «implementere» strategien. Altså hvordan prosessen
skal foregå. Har man en sånn plan er det lettere for alle å vite hva som vil
skje og hva slags endringer som kommer til å komme til en hver tid.

Kilder:

Digital markedsføring
– del 4/Økt 2 med Anders Mamen

Pettersen,
Line
Hva er strategi?

https://blogg.sti-norway.no/7-steg-for-%C3%A5-lage-en-effektiv-digital-strategi