norabhodt mai 27, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det viktigste i en digital strategi er å vite hvor vi vil.

Veien til målet er imidlertid det vi må fokusere på når den digitale strategien skal utvikles. Strategien skal i denne sammenheng fungere som en ledestjerne, og et viktig styringsdokument i arbeidet for å lykkes med kommunikasjonen mot ulike målgrupper.

Det hele starter med å beskrive dagens situasjon. Hvor står vi i dag, og hvor ønsker vi å være innenfor en viss tidshorisont?  I denne delen av prosessen er det viktig å bruke ulike analyseverktøy som viser trafikken i dag, antall leads, hva generer salg, hvor mye av trafikken kommer fra sosiale kanaler etc?

I en digital strategi er det også viktig å være bevisst på målgruppen. Hvem ønsker vi å henvende oss til, og hvor treffer vi disse mest effektivt? Hvilken aldersgruppe er vi ute etter, og hva karakterisere personene i målgruppen? Og hvilke kanaler/plattformer bruker de mest?

Når det kommer til målsetting er det viktig å sette målbare, realistiske, relevante og tidsbestemte mål. Dermed blir det også enklere, og mer motiverende å følge utviklingen for alle i organisasjonen.

Eksempler på målsettinger kan være å øke nettsidetrafikken med 30% innenfor en viss tidsperiode, og øke antall leads med 25% innenfor samme periode.

I forhold til strategi og veivalg er SEO er viktig verktøy. Slik at nettsiden vår rangerer høyt, og blir mest mulig synlig i forhold til konkurrentene.

Kvaliteten må innholdsmarkedsføring er et annet veldig viktig punkt i strategien, og en interessant blogg kan for eksempel være med å skape økt interesse og synlighet.

I arbeidet med å bygge merkevaren vil også bruk av sosiale kanaler (som Facebook, Instragram, Youtube, Snapchat) være et viktig element i den strategiske markedsføringen. Og som igjen skaper trafikk inn til nettsiden.

Det strategiske arbeidet er altså grunnlaget for å skape en god dialog med målgruppen, og ikke minst kunne følge potensielle kunder gjennom hele kundereisen. På denne måten kan vi oppnå våre mål gjennom å begeistre og konvertere flere kunder som på sikt blir våre gode ambassadører.