Marius Vestlien Hansen februar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I det første innlegget jeg publiserte skrev jeg om Schneider electronics og IIoT om hva det innebar, og hvor viktig dette er for fremtidens industri. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på detaljene rundt FNs bærekraftmål og hvordan det kommer til å påvirke næringslivet. Jeg har valgt ut logistikk selskapet Dalsey, Hillblom and Lynn, bedre kjent som DHL, sammen med mine kompanjonger Thomas McBride og Magnus Ruud.

DHL er et ledende globalt logistikk selskap med 380.000 ansatte per 2019. Selskapet jobber kontinuerlig med mål for å bli mer klimavennlige, og får hele 62% av all elektrisitet fra fornybare energikilder.

Bærekraftmålene fremstilt av FN.

Av disse 17 bærekraftsmålene finner jeg mange som er relevante til hva DHL har som mål, men av de ekstra interessante vil jeg trekke frem utryddelse av sult, god utdanning, og å stoppe klimaendringer. Dette innlegget skal handle om DHL og deres arbeid mot å nå disse 3 bærekraftsmålene. I logistikk bransjen per dags dato er det mye snakk om utslipp fra fly, vogntog og skip, men det må da være noe disse selskapene som frakter varer fra A til B kan gjøre for å stoppe utslippene?

Ved hjelp av ny teknologi og innovasjon kan man i dag lage elektriske busser og installere såkalte «scrubbers» på skip som er designet for å fjerne svoveloksider fra skipets motor og andre avgasser. Det jobbes stadig med å utvikle elektriske fly, men foreløpig er det bare småfly som får denne gleden.

Utryddelse av sult

Ved hjelp av programmet GoHelp skal DHL sammen med FN hjelpe land i nød når det er behov for det, og sammen kan de hjelpe til med å stoppe hungersnød hos land hvor en katastrofe har inntruffet.

God Utdanning

Selskapet har et mål om at barn i fattige land skal få skolegang ved hjelp av GoTeach som er et samarbeid med SOS barnebyer og Teach for All. Dette bidrar til at neste generasjon får rikelig med kunnskap, og en god jobb i fremtiden.

Null utslipp

Mange selskaper jobber for å minimere dagens utslipp, og innen 2050 skal DHL være et null-utslipp selskap, og er et mål de har kalt GoGreen. Et godt og langsiktig mål som bidrar til å sette en stopper for global oppvarming.

For at selskapet skal nå målet har de satt seg noen delmål innen 2025:

  • karbonavtrykket skal reduseres 50% sammenlignet med hva det var i 2007.
  • 50% av salget skal være klimavennlige løsninger som også vil hjelpe kundene å velge klimavennlig.
  • 80% av alle ansatte skal bli GoGreen spesialister for å kunne bli involvert i prosessen.
  • Redusere lokale luftforurensninger 70% ved å velge elektriske sykler og biler.

Oppsummert har DHL gjort en grundig jobb med å hjelpe FN å nå bærekraftmålene. Utover i dette kurset vil jeg publisere flere innlegg om DHL og deres arbeid med å nå disse målene.

Kilder:

https://www.logistics.dhl/global-en/home/about-us/corporate-responsibility/mission-2050.html

https://www.logistics.dhl/global-en/home.html

https://www.dpdhl.com/en/responsibility/environment-and-solutions.html

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal