Rebekka Rinnan June 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er nå godt i gang med siste eksamen i modul 4 av valgfaget digital markedsføring. Det har vært mye å gjøre, og vi har lært utrolig mye i dette faget. I den siste eksamen har vi blant annet fått i oppgave å ta diverse sertifiseringer fra Google. Ikke visste jeg at Google hadde slike sertifiseringer vi kunne ta gratis, men etter å ha tatt disse har jeg tilegnet meg mye mer kunnskap. Og det har både vært spennende og nyttig.

Det ene kurset vi skulle ta het Google Digital Garage. I dette kurset var det 26 moduler vi skulle gjennom. Her merket jeg at det var viktig å ha litt motivasjon, for det kunne fort bli veldig kjedelig i lengden. Til slutt skulle vi gjennom en “eksamen” for å få kurset godkjent.  Det ble også vist videoer som var veldig godt forklarende, noe som gjorde det enklere å følge med.  I Google digital Garage gikk vi blant annet gjennom temaer som mobilmarkedsføring, e-postmarkedsføring, markedsføring via SoMe, SEO og merkevarebygging. Det var veldig spennende temaer og hvertfall siden vi har hatt en god del av temaene gjennom hele semester.

Deretter måtte vi bestå 5 kurs fra Google
Analytics Academy.
De fem kursene vi skulle bestå er: Google Analytics for Beginners, Advanced
Google Analytics
, Google Analytics
for Power Users
, Introduction to Data
Studio
og Google Tag manager
Fundamentals
.

Kursene består først av en video som kan være nyttig å kikke på, men man kan også velge å lese teksten istedenfor. Deretter vil det komme spørsmål om det du har sett og lest. I noen av modulene er det også ulike “demo tester” hvor du skal være med på å gjøre det i praksis. Da vil man bli tatt med gjennom hvor man skal trykke. Det var veldig tidskrevende kurs, ettersom man må hele tiden følge med for å kunne svare riktig på spørsmålene, siden man må ha 80% riktig for å kunne bestå kurset. Google Analytics var veldig lærerikt ettersom man ser hvordan alt henger sammen, og hva som er nyttig. Dette er definitivt noe jeg tror vi vil få bruk for senere.

Kilder:

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing

https://analytics.google.com/analytics/academy/