Allia Paraveen June 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I siste
del av valgfaget Digitalmarkedsføring var eksamen basert på å kunne ta noen
sertifiseringer. Dette var sertifiseringer i Google analytics og Google digital
garage. Det som var utrolig positivt med disse sertifiseringene var at de var helt
GRATIS.

Google Aanalytics

Denne sertifiseringen
innhold 5 kurs med video og spørsmål ;

 analytics for beginners lærer hvordan man setter opp en konto for analytics,
sproingskode og enklete filter.

Advanced
Google Analytics
lærer deg mer om datainnsamling og ulike
rapporter.

Google
Analytics for power users
lærere deg det å identifisere handlinger,
hvilken trafikk kilde som gir størst verdi, og hvordan man kan tilpasse ulike
kanaler for ønsket handling.

 Introduction to data studio lærer
deg mer om det visuelle, og hvordan du kan lage dine egne rapporter på
analytics og hvordan du kan dele det med andre.

Google
Tag Manager Fundamentals
gir deg en oversikt over utfordringer
du kan møte på og hvordan du kan implementere og administrere.

Konkret oppsumert
lærte disse fem kursene meg hvordan man kan bruke Google analytics på en
effektiv måte hvor jeg fikk innsikt i hva sanntid, målgruppe, trafikk atferd og
konverteringer betyr. Jeg lærte hvordan man kan lese og forstå detaljert
informasjon om trafikken på nettsiden, hvordan leserne kom dit, hva de besøkte
mest og når de forlot nettsiden. i bunn og grunn lærte jeg meg å bruke de ulike
rapportene til å forstå enkelte deler av nettsiden min og kaste lys over
muligheter til å bli bedre.

Ved hjelp
av Google analytics forstår du verdien av de tallene man ellers bare ser, man
får muligheten til å kunne se rom for bedring og utvikle siden din slik at den
blir enda mer brukervennlig, derfor anbefaler jeg alle å ta disse kursene om de
ønsker kontroll og oersikt over nettisden sin. Det kan ta litt tid men er verdt
det!

Google
Digital Garage

Denne sertifiseringen var
veldig lærerikt og morsom hvor man lærer å kunne bruke ulike kanaler til å
kunne nå målgruppen ved bruk av epostmarkedsføring, SEO, SEM og generelle
sosiale medier. Man fikk muligheten til å klikke seg frem og løse enkle
oppgaver som gav deg muligheten til å huske og forstå dem bedre. Det starter
med en film, små tema Quiz og til slutt hoved eksamen med multipal choise
spørsmål hvor man må kunne bestå med 80%.

Denne sertifiseringen ga
meg bedre innsikt i hvordan man kan bruke strategier og verktøy til å bygge
nettsider og optimalisere dem bedre. Analysene har gitt meg kunnskapen til å
kunne vise hvordan kunder oppfører seg på ulike nettsider om de gjennom fører
kjøp eller ei, hvordan kunde segmentering kan utnyttes effektivt for å nå de beste
resultatene.

I bunn og grunn har jeg
dessuten fått muligheten til å sitte med rik kunnskap som gjør at det skiller
meg fra andre. Dette gir meg muligheten til å bli mer attraktiv på
arbeidsmarkedet, som resulterer til større konkurransefortrinn enn andre.

Kilder:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage