59433 mars 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Gjennom
mitt studieløp på Høyskolen Kristiania i Oslo, er jeg inne i mitt fjerde
semester. I dette semesteret er det valgemnet som står for spill. Her har jeg
valgt emnet Varehandel, digital og bærekraftig. Dette kurset begir seg ut på en
reise gjennom alt fra varehandelsledelse til digital markedsføring.

Hvorfor Varehandel: Bærekraftig og Digital?

Grunnen til at jeg valgte dette emnet var fordi jeg alltid har hatt et godt øye til varehandel og jobbet innenfor varehandel i mange år. Her som butikkansatt i forskjellige bedrifter og steder. Det har vært interessant å følge denne reisen med mine medstudenter og få et ekstra innblikk i hvordan denne bransjen opererer og fungerer. Vi har hatt utrolig gode forelesere som har gitt oss den hjelpen vi har trengt for å komme dit vi har landet i dag. Med tanke på at denne bransjen er såpass stor som den er, så er det mye å lære, selv for foreleserne våre som har brukt mange år i denne bransjen. VI har tore konsern butikker som HM, også på den andre siden av skalaen har vi små nisje butikker på Grünerløkka som f.eks. Futur. Vi har fått lære hvordan det fungerer i Norge, men også på internasjonalt nivå.

Forskjellige deler av emnet

Dette
emnet er delt opp i 6 deler, der alle er forskjellige, men går inn i hverandre.

Del 1
handlet om introduksjon til emnet varehandelsledelse.

Del 2
fokuserte på forsyningskjeder og markedsføringskanaler.

Del 3 var
det snakk om strategiske allianser.

Del 4 som
var med Thore Larsgård handlet om bærekraftig markedsføring i varehandel.

Del 5
kommer til å ha fokus på E-handel med Karl Philip Lund

Del 6 og
siste del av dette emnet og semesteret er med Anders M. Mamen og vil handle om
digital markedsføring.

Del 1,2 og
3 av kurset ble ledet av den dyktige foreleseren fra nord, Per Ivar Seljeseth.
Han har, etter mange år i bransjen, fått opplevd og lært en del som han har
tatt med seg videre. Og vi har vært så heldige som studenter at vi har fått et
innblikk i det han har lært gjennom disse årene. I denne delen lærte vi om
franchise og hvordan det fungerer. Vi fikk også et innblikk i hva slags
maktmidler og påvirkningsstrategier som finnes. Dette er bare noe av det
viktige vi lærte fra Per Ivar.

Del 4 med
Thore Larsgård har vært en hektisk del, med mange, dyktige og gode
gjesteforelesere fra Tine, renovasjonsetaten og mange fler. Thore har lært oss hva
det vil si og være bærekraftig. Det kan være mye vi fortsatt lurer på, men som foreleserne
og tidligere forelesere har sagt, blir vi aldri utlært i et tema som dette. Thore
har gjennom ukene lært oss om rollefordeling, organisering av markedskanaler,
samarbeid og grønn distribusjon for å nevne noe.

Hva har vært mest spennende og hva har jeg lært?

Vel, hele
emnet i seg selv er veldig spennende, fordi vi lærer noe nytt hver dag, og vi
får et innblikk i hvordan bransjer fungerer. Men skal jeg plukke ut det som har
vært mest spennende så vil jeg si at Per Ivar sine forelesninger og det temaet
har vært mest spennende for min egen del. Selv med Thore sin dyktige forståelse
og fremleggelse av faget, stikker Per Ivar frem som seirende foreleser i denne
omgangen. Grunnen til dette er, for min egen del, at det er litt mer
interessant og jeg har større interesse for akkurat det. Men sånn er det med de
aller fleste av oss mennesker, noen temaer og emner vekker en større interesse
for oss enn andre.

Vi tar med
oss alt som er sagt og vist i forelesningene fremover og begir oss ut på et
nytt og spennende tema med Karl Philip Lund som foreleser. Temaet er E-handel,
og det er kanskje mer viktig nå enn noen gang at vi følger med og tar notater,
fordi bransjen er i endring og hvem vet hvor vi er om 10-15 år.

Etter
dette kurset av studieløpet mitt er over, vet jeg at jeg kan ta med meg en hel
del videre i min fremtid. Jeg vil ha relevant erfaring som jeg kan bruke senere
i min jobb, samtidig noe jeg kan bruke per dags dato i den deltidsjobben jeg
sitter på nå. Dette vil jeg si er et stort pluss for min CV og søknad senere i
livet, og jeg skal ta med meg alt som er sagt videre.

Til slutt
vil jeg så absolutt takke mine forelesere så langt, Per Ivar Seljeseth og Thore
Larsgård. Takk for at dere viser forståelse, interesse og dyktighet. Dette
smitter over til oss studenter som ser på dere som rollemodeller i dette emnet,
og vi kommer ikke til å glemme dere.


begynner en ny reise med Karl Philip Lund og Anders M. Mamen videre i kurset.
Selv om det har blitt en annerledes hverdag for oss studenter, der vi ikke kan
være fysisk i en forelesning, så hjelper det med at vi bruker Zoom, og jeg
personlig gleder meg til denne reisen med dere.

Takk for denne gang!