MonaElizabeth juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Emilie Gunnerød og Frida Engan . En strategi handler om å sette seg et mål og legge en plan for hvordan man skal nå det målet man har satt. Dette gjelder for alle strategier, enten det er et skoleprosjekt, tradisjonell markedsføring eller digital markedsføring. I dette innlegget skal jeg forklare …