malinkathinka mai 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En digital  markedsføringsstrategi har mange likhetstrekk ved tradisjonelle markedsføringsstrategier som bedrifter ofte arbeider med fra før av. Dette innebærer alle mulig markedsaktiviteter som gjennomføres med hensikt å nå et overordnet mål. Forskjellen er at digital markedsføringsstrategi innebærer hvilke andre markedsaktiviteter bedrifter velger å utføre på nett/online. Eksempel på dette kan være søkemotoroptimalisering, sosiale medier, e-post markedsføring og Google Ads. Så hva er viktig å ta hensyn til når du skal tilrettelegge for en god  markedsføringsstrategi?

Det første som bør gjøres er å ta for seg en rekke viktige spørsmål. Disse spørsmålene kan vi trinnvis jobbe oss gjennom og jeg vil nå ta en enkel gjennom av hva du bør ta hensyn til når du stiller deg disse spørsmålene.

Hvor er vi nå?

Før du går løs på kreative ideer og konklusjoner er det nødvendig å gjøre en analyse av nåværende situasjon. Hvilke ressurser har vi, hvordan er konkurransebilde og har vi nok kundeinnsikt? Et godt analyseverktøy å ta i bruk er en SWOT- Analyse. Ved å undersøke sterke og svake sider innad i bedriften på den ene siden og trusler og muligheter på den andre siden vil du få et overblikk over viktig faktorer bedriften bør ta hensyn til og kanskje til og med viktig suksessfaktorer. Faktorer du bør ta hensyn til vil naturlig å ta med seg videre som en del av den digitale strategien, på den måten kan du lage deg nye konkrete mål som til slutt vil vil øke forbedringer til bedriften.

Hvor ønsker vi å være?

Neste steg innebærer å kartlegge hvor bedriften ønsker å være. Hva skal vi gjøre for å nå målene. Et nyttig verktøy å bruke i denne sammenheng er det jeg har tidligere skrevet om som heter OKR. OKR står for Objectives, Key Result. Eksempel på objectives kan være å øke synlighet, salg, kundetilfredshet eller trafikk på nettbutikk eller bloggen. Et eksempel kan se slik ut:
Objectives: Øke synlighet
KR1: Øke antall følgere med x%
KR2: Rangeres på første side av Google

Hvordan kommer vi oss dit?

Etter du har satt opp objectives og Key Results vil det være nødvendig å sette opp en strategi for hvordan du skal oppnå dette. Hvordan kan vi bruke online verktøy for å nå målene? Knyttet til eksempel vist ovenfor kan en strategi være å utnytte verktøy som sosiale medier, da vi ønsker å oppnå x antall følgere og søkemotoroptimalisering for å komme høyere opp på Google. På den måten rykke oss lenger opp mot det som er vårt Objectives: å øke synlighet.

Aktiviteter  – hvem gjør hva og når?

I denne delen vil det være relevant å sette opp en strukturert plan for hva eksakt som skal gjøres for å nå OKR du har satt. Her vil en avgjørende faktor være å utnytte ressurser og ferdigheter innad i bedriften riktig slik at du får best mulig utbytte av aktivitetene som gjennomføres. Et naturlig tiltak for å øke antall følgere på Instagram vil være å jevnlig oppdatere med nye bilder av eksempel produkter.

Kontroll av aktiviteter 

Siste steg innebærer å kontrollere alle aktiviteter som gjøres på nettet. Et godt brukt verktøy er Google Analytics. Google Analytics gir deg verktøyet du trenger for å få en større forståelse av hvordan kunden din opptrer på nettet. Eksempelvis hvor mange som klikker seg inn på nettsiden, hvilke konkrete aktiviteter de utfører og hvor langt de kommer i kjøpsprosessen. Her kan du undersøke viktig KPI (Key Performence indicator), på norsk nøkketall – som igjen vil ha påvirkning på de handlingene du utfører. Ut ifra tallene kan du hele tiden rapportere inn nye viktige funn som videre kan brukes for å øke forbedringspotensiale til bedriften.

 

Kilder: 

  • Digital Marketing av David Chaffey & Fiona Ellis- Chadwick