mfper februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For meg som en student som har jeg gjort noen tanker om de forskjellige temaene vi har hatt om i forelesning. Det er mange teknologier og løsninger som tidligere virket umulig men nå er mulig. Det kan endre måten vi som et samfunn vil fungere. Vi er mer forberedt for store endringer og hvordan vi må tilpasser oss. Det er nettopp derfor jeg velger å studere noe som gir meg kompetanse og kredibilitet innenfor i et felt jeg tror kommer til å være relevant i fremtiden. Jeg har fått et innblikk i hvilke typer teknologiske innovasjoner som er under utvikling og tror derfor at jeg har bedre forutsetninger på å forstå den fremtidige utviklingen. Det gjelder pågående utvikling og fremtidig utvikling.

Konsekvenser for samfunnet

Vi har snakket mye om hvor viktig det vil være å ha en utdanning eller skape kompetanse som ikke kan erstattes av teknologiske løsninger og lignende. Vi som samfunn må tilpasse oss utviklingen som kommer til å skje, men vi er også en del av utviklingen. Ved å være delaktig i den fremtidige utviklingen så vil de ha et fortrinn ovenfor de som har stått utenfor utviklingen. Det er sett fra en arbeidstagers perspektiv.

læring

Et tema vi har hatt om i forelesning som jeg finner spesielt interessant er «læring» og hvordan vi lærer. Det er mange meninger om hvordan vi som mennesker lærer best. Det er noen med mer konservative meninger som mener at det gode gamle er det beste og noen mener at vi bør bruke de nye læringsverktøyene vi har tilgjengelig. Verden har gått gjennom store utviklinger men skolene sine metoder har ikke endret seg i så stor grad. Derfor er det store diskusjoner om hvordan vi som samfunn skal tilpasse læringen i skolesystemet til den utviklingen samfunnet har gått gjennom.