Tobias mars 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Målet med markedskommunikasjon er å oppnå effekter. Alle disse effektene, enten det er kjennskap, kunnskap, holdninger eller atferd, kan kun oppnås gjennom å påvirke mennesker eller deres hjerner. Skal en organisasjon være konkurransedyktig i dag nytter det ikke bare å nøye seg med god distribusjon, god pris og gode produkter. Organisasjonen må også kommunisere med … Fortsett å lese Hva legger vi i grønn markedskommunikasjon?