fridasundbye mars 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som de fleste andre i klassen, som under tvang fra Karl Philip Lund har måttet opprette en blogg, har jeg enda til gode å knekke koden på hvordan man skriver gode innlegg

Hver forelesning blir vi minnet på viktigheten av å bli gode til å skrive, fordi det er en så viktig egenskap innenfor digital markedsføring. Karl Philip har til og med fikset gratis forelesning om god kommunikasjon med den prisbelønnede foredragsholderen Carl Størmer. Men har det hjulpet? Ikke før nå.

I dagens forelesning gikk vi gjennom åtte blogginnlegg og vurderte disse, og jeg skjønte fort hva man ser på for å vurdere kvaliteten på innleggene. Jeg ble også overrasket over hvor lite det faglige innholdet faktisk har å si for hvordan jeg vurderer innleggene. Så her kommer en oppsummering av det aller viktigste jeg lærte i timen i dag, som jeg skal prøve å «implementere som et helvette» i min egen blogg heretter.

Det aller viktigste – Fin visuell layout og informative underoverskrifter

Det første man ser på er om innlegget ser pent og oversiktlig ut. Jeg synes det fineste er om bloggen har et rent tema og at det er symmetri mellom header, overskrift på innlegg og andre elementer. Her kan det være viktig å huske på 5 second test, og at den informasjonen man får med seg da er det som påvirker førsteinntrykket mest.

Jeg merker fort at luft i teksten er utrolig viktig, samtidig som bilder skaper en fin dynamikk i innleggene, men om det blir flere bilder kan det bli litt mye. Da kan man heller legge inn en video eller ha ekstra tydelige og avskilte definisjoner av uthevede begrep eller sitater som også bryter opp.

Det er viktig at underoverskriftene har stor, tydelig og informativ tekst så man vet hvilken informasjon som kommer videre i avsnittet. Innleggene jeg rangerte dårligst var de med liten skrift eller som ikke benyttet seg av informative underoverskrifter, jeg vil vite hva avsnittet handler om før jeg begynner å lese det. I tillegg kan man da velge hvilke deler av innlegget man har lyst til å lese, så har man dårlig tid trenger man ikke å lese det man synes er uinteressant.

Det nest viktigste – Lengde på innlegget

Lengden synes jeg også har en del å si da man automatisk tenker at lengre innlegg er mer gjennomført og at personen har lagt ned mer innsats i det. Merket også at fordi vi i timen bare fikk 25 minutter på å lese åtte innlegg, ble fokuset mindre og mindre på innholdet og mer og mer på layouten og oppsettet selv om man ikke leser nesten noe av teksten, skaper man seg fortsatt et inntrykk av innlegget og av bloggen generelt. Det at man ser at innlegget er lengre gir da en automatisk følelse av høyere kvalitet.

En annen viktig faktor – Innledningen

Etter å ha sett over innlegget som en helhet, samt skummet gjennom underoverskrifter er det neste jeg leste innledningen. Jeg merket også at dårlig tid førte til at innledningen var det eneste fullstendige avsnittet jeg leste. På de fleste innleggene var denne informativ og grei, men ett av innleggene hadde en annerledes og mer interessant innledning som førte til at jeg leste hele resten av innlegget, selv om jeg hadde lite tid.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å lese blogginnlegg og artikler samtidig som man tar notater. Det hjalp meg med å se hva som utgjør et innlegg av høy kvalitet, og jeg oppdaget hva man kan gjøre for at leseren lettere får et godt inntrykk og en god kunnskapsformidling.