annikenheskestad January 29, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Noe som skremmer meg er hvordan helsesektoren er i ferd med å
digitaliseres, skal vi få roboter og algoritmer til å utføre menneskelige
arbeidsoppgaver som sykepleie og omsorgspleie etter hvert i fremtiden?

Personlig kunne jeg aldri forestilt meg å skulle bli behandlet av en robot om jeg en dag blir syk og trenger hjelp, eller når jeg blir eldre å havner på et sykehjem. Jeg mener at ved enkelte tilfeller, så er det ingenting som kan erstatte menneskelig arbeidskraft. Jeg hadde overhodet ikke følt meg trygg om jeg skulle snakket til en robot om mine problemer, også klart å stole på at han ga med den riktige hjelpen. Selv om jeg har full forståelse for at de kan programmeres til å ha akkurat den samme kunnskapen som en sykepleier eller lege. Det er ikke sikkert at dette er noe som kommer til å bli realitet med det første, men ettersom vi ser så store digitale fremskritt hele tiden er det uansett noe å tenke på.

Selvsagt er det ikke bare negative sider dette bringer med seg, «en teknologisk utvikling vil også kunne føre til mer bruk av ambulante tjenester, fjerndiagnostisering, pleie og omsorg hjemme, samt overvåking og behandling av kroniske sykdommer via smarttelefon». Vi har altså fått en mye mer kompetent ambulansetjeneste, som blant annet kan behandle pasienter med akutte problemer i hjemmet, og med andre ord trenger en ikke lenger å skynde seg til sykehuset dersom det er snakk om liv og død. Vi har også fått digitale fastleger, slik at dersom du er syk kan du via en «app» kontakte en lege på nett, som kan hjelpe deg relativt raskt. Dette er helt klart positivt. Som helse og omsorgsminister Bent Høie sa i 2017 «skal det i fremtiden være like enkelt, sikkert og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett, som det i dag er å bruke nettbank». Så regjeringen har forstått at de må arbeide med å digitalisere helsetjenesten, også blir spennende å se hvordan dette vil utvikle seg de neste årene.

Bilde hentet fra:

https://www.pexels.com/photo/person-using-black-blood-pressure-monitor-905874/

Kilder:

https://www.digi.no/artikler/kommentar-digitaliseringen-endrer-verdiskapningen-i-helsesektoren/435515

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-a-digitalisere-helsetjenesten/id2575051/