Derya January 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i en filterboble

Har du noen gang tenkt over hva som bestemmer hva vi får se og hva vi ikke får se på internett? Det er algoritmer som har den kontrollen. Algoritmene har oversikt over alt du søker og trykker på, på internett. Det du blir eksponert for på nettet er en samling av ting algoritmene tror du vil like. Både Google og Facebook gjør dette. Google for eksempel bruker PageRank algoritme i søkemotoren sin for å rangere funn når du søker på nett. Den består av komponenter som avgjør hva som siles bort og hva du blir vist.

“Filter bubble” er et begrep som kommer fra den amerikanske internettaktivisten Eli Pariser. I sin TED talk forklarer han at algoritmer isolerer oss fra informasjon som vi ikke har vist interesse for. Han beskriver en filterboble som en personlig og unik univers med informasjon vi lever i online.

Ekkokammer – bare én side av saken

Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse. Informasjon kan komme fra mange steder, men når man bare hører samme perspektiver og meninger om og om igjen, havner du et “ekkokammer”. I et slikt “miljø” støter man kun på informasjon og meninger som reflekterer og forsterker dine meninger.

Utfordringene med filterbobler og ekkokamre er mange. Algoritmene siler ut nyttig informasjon som kan gi mer kunnskap og et annet syn på verden. Det kan hindre oss i å lære noe nytt samt at det begrenser synet og meninger når det gjelder blant annet politikk og religion. Filtreringen fører til at man ikke ser verden rundt oss og får et mer lukket sinn fordi vi kun har et syn på ting.

Hvilken påvirkning har de på politikken?

Klikker du på en link eller en video fra et politisk parti, vil Facebook vise deg mer av samme “innhold”. I boken Nettverksøkonomi av Arne Krokan skriver han:

Dersom du har søkt og vist interesse for politiske spørsmål og har brukt mest tid på artikler som har en konservativ vinkling på innholdet, vil du senere få mer av slikt materiale og færre artikler med andre politiske synspunkter.

Krokan, 2013, s. 213

Dette er muligens en av grunnene til at det er mer konfrontasjoner i politikken, fremfor at politikerne prøver å overtale folk til å bytte parti.

Hvordan kan man unngå å være et offer for et slikt miljø?

En ting man uansett bør være når det gjelder internett, er å være kildekritisk til alt man ser og leser. Det er viktig å lese begge sider av en sak før man oppgjør seg en mening. Er man bevisst over at man har havnet i et ekkokammer kan man for eksempel begynne med å like ting som du er uenig i slik at du blir mer eksponert for ting du har gått glipp av.

/ Derya Andy


Kilder:

https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

https://link.no/ekkokammer/

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vQr8Pw/digitale-meningsbobler-er-skadelige-for-demokratiet-camilla-ac-tepfers-og-haakon-haugli

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-40175788